Op basisgoederenlijst komen ook lokaal geproduceerde producten

Om een vernieuwde basisgoederenlijst van zowel geïmporteerde en lokaal geproduceerde goederen samen te stellen, heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) maandag 10 mei een interdepartementale commissie Basisgoederen ingesteld, zo meldt het ministerie woensdag 13 mei.

In deze commissie zitten deskundigen van de ministeries van Volksgezondheid, Landbouw Veeteelt en Visserij, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het ministerie van EZ. De bewindsvrouwe gaf de belangrijkheid van de diverse ministeries in de werkgroep aan en benadrukte, dat de regering Santokhi-Brunswijk met de uitbreiding van de huidige basisgoederenlijst invulling geeft aan de roep vanuit de samenleving om de lijst te evalueren en uit te breiden.

Tot slot wees minister Walden erop, dat met de uitbreiding van de lijst met lokaal geproduceerde goederen het ondernemerschap gestimuleerd wordt en krijgen telers van groenten en fruit de mogelijkheid om hun goederen vast te kunnen afzetten op de lokale markt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: