PWO: Ondanks de recessie toch CAO’s – Uitdagingen voor de werkende klasse

De werkende klasse als onderdeel van de totale Surinaamse bevolking staat al sedert vorig jaar onder grote druk van twee belangrijke uitdagingen. De eerste uitdaging is de inflatie die gepaard gaat met een sterke afname van de koopkracht van de nationale munt de Srd, zo schrijft de PWO (Progressieve Werknemers Organisatie) in een dinsdag 11 mei uitgebracht persbericht.

Het een en ander is vastgelegd in de twee volgende grafieken, waarvan de data afkomstig zijn van het ABS en het Planbureau. De inflatie is ten opzichte van het jaar daarvoor enigszins afgenomen, maar is op een niveau van om en nabij 50% nog steeds te hoog. Het inflatieniveau zou beneden de 10% en bij voorkeur rond de 5% moeten zijn om bevorderlijk te zijn voor de economische groei. 

De tweede grafiek laat het dramatische verloop van de gemiddelde Srd zien. Men wordt er gewoon niet vrolijk van.

De andere uitdaging is het nog wrokoman onvriendelijke belastingsysteem, dat progressief en agressief wordt naarmate de wrokomans meer gaan verdienen. Wrokomans hebben er daarom baat bij dat de autoriteiten de toezegging waar maken, dat de belasting toegevoegde waarde, BTW inderdaad per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Hierdoor kan de loonbelasting gefaseerd worden afgebouwd, waardoor de koopkracht van de wrokomans meer zal toenemen.

Toch CAO’s

De afgelopen weken heeft het bestuur van de vakcentrale PWO ondanks de penibele sociaal-economische situatie na onderhandelingen toch een aantal CAO’s afgesloten. 

Recentelijk zijn er CAO’s gesloten met de directies van Vitalo, Argos en Isoper (zie foto top) terwijl er nog besprekingen met andere bedrijven en instellingen ’pending’ zijn..

Werkloosheid is structureel

Het hoofdbestuur van de vakcentrale PWO merkt ook op dat de  werkloosheid in deze recessie hoog is, maar dat deze bovendien structureel van aard blijkt te zijn. In de eerste plaats vallen talrijke bedrijven mede als gevolg van de gedwongen sluitingen in de Covid-19 pandemie om. Hiernaast komen er veel te weinig nieuwe bedrijven bij, omdat startende, maar ook ondernemers die al langer met het bijltje hakken hun investeringen vaak even uitstellen tot betere tijden.

Opvallend is ook dat de advertenties in de nieuwsbladen die wrokomans uitnodigen om te solliciteren vaak betrekking hebben op hoger en middenkader. Het structurele in de populatie van de werkloosheid zit er dus in, dat de talrijke wrokomans die tot ons lager kader kunnen worden gerekend niet echt aan bod komen. Deze situatie kan niet al te lang duren, omdat het tot ontmoediging van wrokomans uit deze categorie kan leiden.

Revitaliseren van AWB

Plus minus drie jaar geleden heeft PWO met succes de Algemene Werknemers Bond, AWB. gelanceerd. AWB is een open vakbond die diensten verleent aan individuele wrokomans en aan groepen wrokomans die problemen hebben  op het gebied van arbeidsverhoudingen. Het kan gaan om ontslag, loon vraagstukken, vakantiegeld, secundaire voorzieningen en ga zo maar door.

Tegen betaling van een kleine contributie springt de AWB in de bres voor de wrokomans. Zo kunnen wrokomans die als gevolg van de covid 19 pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt ook lid worden van AWB. De AWB zou hun bijvoorbeeld ook bijstand kunnen verlenen bij de registratie bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken om voor de covid werkloosheid ondersteuning in aanmerking te komen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: