Hof van Justitie: Richtlijnen vanwege Covid-19 voor behandeling strafzaken

In verband met voortdurende waakzaamheid ter voorkoming van besmetting van personen met het Covid-19 virus, gelden met ingang van woensdag 5 de onderstaande richtlijnen voor wat betreft de behandeling van strafzaken, aldus het Hof van Justitie in een uitgebracht persbericht

Het horen van verdachten zal in beginsel, telefonisch geschieden. Ook bij de rechtmatigheidstoetsing en de behandeling van de vordering tot bewaring door de rechter-commissaris, alsook bij het beslissen over het ambtshalve schorsen dan wel opheffen van de voorlopige hechtenis, wordt de verdachte in beginsel, telefonisch gehoord. De verdachte verschijnt – uitzonderingen daargelaten – dus niet in persoon voor de rechter. 

Met het oog op het belang van de openbaarheid van de strafzitting, blijft vooralsnog gehandhaafd dat – naast de raadsman van de verdachte – in beginsel maximaal de volgende personen worden toegelaten tot de zitting: 3 journalisten, de benadeelde/het slachtoffer samen met 1 begeleider, en 2 familieleden van de verdachte. Tolken en getuigen worden zoveel als mogelijk voor een bepaald tijdstip opgeroepen, echter dient terdege rekening gehouden te worden met het gegeven dat de behandeling van zaken kan uitlopen. 

Van voorgaande richtlijn kan afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: