Minister Achaibersing: Onderhandelingsproces IMF – Suriname

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning ging tijdens een speciaal belegde persconferentie dinsdagochtend 4 mei onder andere in op de zogenoemde ‘staff level agreement’ die op 29 april is afgekondigd door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de Surinaamse regering. Een staff level agreement houdt in, dat er op technisch niveau overeenkomst is bereikt. Dit bericht het ministerie van Financiën en Planning woensdag 5 mei.

Om dit punt te bereiken is de afgelopen maanden over een aantal maatregelen onderhandeld. Op fiscaal niveau in het kader van de begroting en op monetair niveau ter versterking van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Ook over institutionele versterking voor het overheidsapparaat en andere instituten zijn er afspraken gemaakt. Hiermee moet het niveau van ‘good governance’ bereikt worden. Er zijn 34 maatregelen afgesproken die na overeenstemming zijn vastgelegd in de ‘Memorandum of Economic and Financial Policies’. 

Extended Fund Facility

In eerste instantie zou er over een ‘stand-by agreement’ onderhandeld worden. Naarmate de inzichten vorderden en er meer informatie op tafel lag, bleek een ‘extended fund facility’ beter te passen. Een ‘stand-by arrangement’ is een programma met een korte termijn van financiële steun voor 2 jaar met een mogelijke verlenging naar 3 jaar. Een ‘extended fund facility’ is een programma van 3 jaar met mogelijke uitloop naar 4 jaar. Op basis van de gezamenlijke analyse is toen geconcludeerd dat een ‘extended fund facilty’ beter bij het herstelprogramma past.

Minister Achaibersing zei, dat de onderhandelingen volgens sommigen iets langer geduurd hebben, maar dat dat komt, omdat er uitermate voorzichtig is omgegaan met het Surinaams belang. Volgens de minister had er snel een akkoord bereikt kunnen worden als de regering met alles van het IMF akkoord was gegaan, maar dat is niet gebeurd. De Surinaamse economie is integraal geanalyseerd en het Surinaams belang is daarbij ook verdedigd. Er zijn zowel op technisch als op board niveau enkele uitdagende gesprekken geweest.

Minister Achaibersing legde uit dat bij de beschouwing van het IMF-programma de Surinaamse situatie integraal benaderd moet worden. Er wordt dan gekeken naar de invloed op de bevolking en het financieel systeem.

Dat speelde een belangrijke rol bij de discussie over de problematiek van de koersen en het schuldenvraagstuk. Volgens minister Achaibersing heeft het enige moeite en tijd gekost om goed vast te stellen wat de schuldpositie precies was. De administratie van het Bureau voor de Staatsschuld moest namelijk bijgewerkt worden om de hoogte van de staatsschuld vast te stellen.

Lazard is ingehuurd in de onderhandelingen met de commerciële schuldeisers. Een groot deel van de schulden is in US$ genomineerd. Maar, ook de lokale banken hebben aardig wat vorderingen op de overheid. Ook daar moest in het macro-economisch raamwerk rekeningen mee gehouden worden. Lazard ondersteunt bij de onderhandeling over herstructurering van de Oppenheimer schuldeisers bondholders, de obligatie 2023 en 2026.

Betekenis IMF ‘Staff Level Agreement’

Minister Achaibersing legde ook uit, dat de IMF staff level agreement betekent dat ook het IMF ervan overtuigd is dat het herstelplan voldoende uitgebalanceerd is om de economie weer te herstellen. Over de groei van de economie gaf de minister aan, dat die in 2020 -13.5% was. Op basis van de ontworpen maatregelen, is die geprojecteerd op -3%. Ook projecties van de inflatie zijn daarbij in overweging genomen. Zo was die in 2020 boven de 60%. Het pakket aan maatregelen brengt dit percentage onder de 30%.De minister benadrukte ,dat er alles aan gedaan zal worden om het inflatiecijfer verder naar beneden te brengen.

Staff level agreement wil zeggen, dat de technische teams overeenstemming hebben bereikt. Wanneer voldaan is aan de ‘prior conditions’, zoals die overeengekomen zijn, dan volgt een goedkeuring van het bureau van de board van het IMF. Hierna vindt de eerste tranche van overmaking naar de CBvS plaats.

Minister Achaibersing gaf aan, dat nu er een staff level akkoord bereikt is, de regering ook zo ver is, dat Lazard een voorstel kan doen aan de bondholders voor herstructurering van de schulden. De onderhandelingen vinden dan op een ander niveau plaats.

Onderhandeling met andere schuldeisers

Momenteel vindt er overleg plaats met andere bilaterale schuldeisers zoals China en India. Ook lokaal is er overleg met banken en aannemers die projecten hebben voorgefinancierd. Het gaat daarbij ook om forse vorderingen op de staat.

Gesprek met de IDB-president

Minister Achaibersing ging tijdens de persconferentie in op de ontmoeting met de IDB-president (Inter-American Development Bank) Mauricio Claver-Carone in Washington. Zo werd tijdens deze ontmoeting gesproken over additionele steun van de IDB aan Suriname. Volgens minister Achaibersing zaten alle International Financial Institutions (IFI’s) te wachten op een staff level agreement met het IMF om hun steun aan Suriname, die meer ligt in programma- en budgetondersteuning (policy based loans), te materialiseren.

De IDB-president deed de toezegging om in versneld tempo gelden voor Suriname beschikbaar te stellen om de economie weer op gang te brengen, projecten te financieren en ook budgetondersteuning te verstrekken.

Mauricio Claver-Carone wil Suriname binnenkort bezoeken om de ondersteuning van IDB aan Suriname tot uitdrukking te brengen. Minister Achaibersing benadrukte dat dit allemaal mogelijk is, omdat er vertrouwen is in deze regering. Deze is ook zo uitgesproken.

IDB Invest

IDB Invest is een dochteronderneming van de IDB, die private ondernemingen ondersteunt. De minister zei, dat IDB Invest onder andere de Finabank en Fernandes heeft ondersteund en nog bezig is met andere private ondernemingen. Ook IDB Invest heeft toegezegd om meer middelen in Suriname te zullen inzetten. De directeur zal ook een bezoek aan Suriname brengen.

Amerikaanse ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën van de VS heeft tevens ondersteuning aan Suriname uitgesproken, zoals op het gebied van institutionele verstrekking, capaciteit ondersteuning en politieke ondersteuning. Wanneer landen hun vertrouwen uitspreken, gaan financiële instituten daarin ook mee, benadrukte de minister.

Gesprekken met City Bank en Goldman Sachs Group

Met de City bank en de Goldman Sachs Group, grote spelers in de financiële wereld, zijn ook gesprekken gevoerd, aldus Achaibersing. Die hebben aangegeven projecten te willen financieren in Suriname. Er zal gekeken worden op welke wijze zij financieringen in Suriname kunnen plegen.

Gesprek met Nederlandse IMF-vertegenwoordiger 

Op politiek niveau zijn er eerder gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de verschillende landen in de board van het IMF, zoals Frankrijk, Canada en Brazilië. Op 3 mei vond een gesprek plaats met de vertegenwoordigers van Nederland in de IMF Board. Aanwezig waren ook de vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldbank en functionarissen van het Nederlands ministerie. Minister Achaibersing is blij met de uitgesproken ondersteuning aan Suriname.

Er is op dit moment een samenwerking ontstaan tussen de CBvS en de Nederlandsche Bank. Deze gesprekken vinden plaats tussen de Governors van beide centrale banken, maar zijn niet in het kader van IMF.

Goudbedrijven van de staat 

Er worden concrete gesprekken met potentiële partners gevoerd, gaf minister Achaibersing aan. Het zou op dit moment prematuur zijn om aan te geven met wie en in welke fase die gesprekken verkeren.

Productiefonds

Er zal geld in het productiefonds worden gestopt. Minister Achaibersing gaf aan dat hierover gesproken wordt met het NOB (Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname). Eerst zal er SRD 50 miljoen in het productiefonds gestopt worden, waarna dit bedrag aangevuld kan worden. Het doel is om op kort termijn de lokale productie te stimuleren. Er zal gemonitord worden dat het kapitaal daadwerkelijk voor productie-investeringen gebruikt wordt. Binnen enkele dagen zal dit fonds gestalte krijgen.

Vraagstuk van de koers

Ten aanzien van het koersvraagstuk zei de bewindsman, dat de koers niet zomaar kan worden losgelaten. ‘Wij hebben onze economie volledig geanalyseerd’, zei hij. De koers ongefundeerd loslaten kan ook een negatieve impact op de financiële sector hebben, daarom moet dit op een beheerste manier gebeuren. Negatieve impact op de solvabiliteit van lokale banken moet daarbij voorkomen worden. De minister verzekerde dat dit vraagstuk integraal benaderd wordt. De overheid wil de koers op een gegeven moment loslaten, maar wil daarvoor eerst alle instrumenten in ‘place’ brengen.

Klik op de link hieronder voor een reeks vragen en antwoorden met betrekking tot de IMF ‘Staff Level Agreement’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: