Echtpaar Samsoedien-Alidjan alsnog gehuldigd voor Diamanten huwelijk

Het echtpaar Samsoedien-Alidjan herdacht op 4 februari het feit dat ze 60 jaar zijn getrouwd. Dagblad Suriname verkreeg de volgende informatie van het Burger Informatie Centrum Paramaribo Zuid-West.Het echtpaar mocht uit handen van districtssecretaris M. Abienso, die districtscommissaris Fulgence Javinde vertegenwoordigde, de gebruikelijke enveloppe met inhoud in ontvangst nemen.

Echtgenoot Samsoedien, Tadjammoelhoesein, werd op 8 januari 1939 geboren in het district Suriname. De heer Samsoedien heeft aan landbouw gedaan en ook gewerkt op het ministerie van Justitie en Politie. Als hobby had hij voetballen en was lid van Kamal Dewaker. Echtgenote Samsoedien-Alidjan, Senoragatoen, werd op 18 mei 1941 geboren in het district Suriname. Haar hobby is planten.

Het echtpaar heeft een dochter en drie zonen. Zij belijden de Islam. De kinderen geven aan, dat zij heel lieve ouders hebben. Zestig jaar huwelijk hebben zij bereikt door verdraagzaamheid, respect en  geduld naar elkaar toe.Khoesiaal P. 

error: Kopiëren mag niet!