Wateroverlast bewoners Eureka Project, Kwatta, een jaarlijks terugkerend probleem

Delen van het Eureka Project te Kwatta staan door de vele regenval de afgelopen dagen onder water. De bewoners zitten met hun handen in het haar en met de voeten staan ze al dagen in het water. Ze willen en vragen hulp. De beelden spreken voor zich.

Het is dan ook niet voor het eerst, dat dit project slachtoffer is van achterstallig onderhoud aan de ontwateringssyetemen in het gebied en zelfs totaal geen onderhoud. 

Al in mei 2013 verwoordde iemand een van de oorzaken van de wateroverlast in het project. ‘Het kanaal dat voor de afvoer van het overtollige water van Eureka moet zorgdragen, loopt richting de Kwattaweg om zo verbinding te hebben met andere afwateringsystemen, richting het Saramaccakanaal. Maar, het reliëf richting de Kwattaweg naar het Saramaccakanaal neemt toe, terwijl het reliëf van Eureka richting Weg Naar Zee afneemt. Het resultaat van Eureka is velen bekend.Veel wateroverlast. Wijs zou zijn om juist met het afnemende microreliëf naar richting Weg Naar Zee het kanaal voor de afwatering te graven.’

Sinds 2013 lijkt er echter niets te zijn ondernomen om het wateroverlast probleem voor de bewoners van het project op te lossen.

De afgelopen tien jaren, tijdens de twee regeringen-Bouterse, is er geen goed onderhoud aan de ontwatering van wegen en kanalen, sloten uitgevoerd. Er werd amper in onderhoud van waterwegen geïnvesteerd, terwijl er destijds miljoenen op de begroting van het ministerie van Openbare Werken stonden. Wat met dat geld is gedaan is volstrekt onduidelijk.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: