SO Maretraite ontvangt zitbanken van ministerie van AW&J

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft het Speciaal Onderwijs (SO) Maretraite donderdag 29 april voorzien van vier zitbanken, in het kader van het 40- jarig bestaan van de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie die vaktrainingen verzorgt. 

Irida Woerdings, directeur van SO Maretraite, heeft haar dank uitgebracht aan het ministerie en de SAO en aangegeven, dat het speciaal onderwijs veelal in een vergeten hoek wordt geplaatst, maar dat dit geschenk vooral na school goed gebruikt gaat worden door de leerlingen die wachten op hun ouders of schoolvervoer. 

Directeur Joyce Lapar van de SAO zei bij de overhandiging, dat de donatie ook een motivatie moet zijn voor de autistische kinderen binnen de samenleving die speciale talenten ontwikkelen, oog hebben voor detailvorming en voornamelijk goed kunnen analyseren. Door aanmoediging van de commissie Herdenking 40 jaar SAO is besloten om de zitbanken te doneren.

Minister Kuldipsingh heeft een speciaal woord van dank betuigd aan de instructeurs en leerlingen van de SAO voor het vervaardigen van de banken. Op deze manier hebben zij hun talenten en vaardigheden kenbaar gemaakt aan de samenleving. 

De minister heeft verder gezegd, dat speciaal onderwijs niet in een vergeten hoek gestopt zal worden. Zij heeft benadrukt, dat deze groep te allen tijde de aandacht heeft van het ministerie. Meer projecten zullen volgen van de werkarmen en de vakscholen hebben de aandacht van het ministerie teneinde onder andere ondernemerschap te stimuleren. 

error: Kopiëren mag niet!