Hans Breeveld:“Het bestuur van Suriname herbeginnen vanaf a, b, c”

Politicoloog en bestuurskundige Hans Breeveld heeft in verband met Arbeidersdag 2021, het gehad over de werkende klasse in Suriname die, voor covid-19 zich deed gelden, het al heel slecht had. Werkloosheid viert hoogtij.  Het loon van de werknemers was waardeloos laag. De zwakke gezondheidszorg wankelt. Suriname verkeert in een politieke, bestuurlijke en economische wurggreep. De pandemie heeft de nood slechts van kwaad tot erger gemaakt.

Een blok aan het been

“De mens is ondernemend van aard en heeft vanaf haar ontstaan moeten werken om te overleven. Er werd aan de jacht landbouw, visserij en ga zo maar door gedaan. Werken is een private persoonlijke aangelegenheid. Het werkvolk heeft altijd bestaan. Anno 2021 worden ambtenaren deel uitmakende van het werkvolk als een blok aan het been van Suriname beschouwd.”

70 % van het werkvolk is ambtenaar

Breeveld: “Het werkvolk heeft altijd bestaan. Het bestuur kwam daarna en veel later de ambtenaren. Naarmate de mensheid voortschreed kwam er ordening en kreeg de overheid gestalte. Er kwamen koningen, keizers en bestuurders. De overheid is er om de samenleving te ordenen, condities te scheppen waarbinnen de mensen kunnen werken, ondernemen en geld verdienen. Het kan niet zo zijn, dat in Suriname de overheidssector stukken groter is dan de private sector. 70% van de bevolken werkt bij de overheid.”

Spookambtenaren

“Zeven even is niet bevorderlijk voor het welzijn van het land. Veel mensen werken bij de overheid en hebben daarbuiten bijverdiensten. Er is sprake van spookambtenaren. Die thuis zitten, een vast inkomen hebben en zich daarnaast ontplooien als ondernemer of zijn werkgever.”

 De eerste verkeersfiles

“Ik herinner mij de militaire staatsgreep in 1980. Alle ambtenaren werden gesommeerd om zich aan te melden op het werk. De verkeersdrukte in de hoofdstad nam hierdoor toe. De eerste verkeersfiles in Suriname deden zich in die tijd voor. Er was binnen de overheidskantoren niet voldoende ruimte om de opgekomen ambtenaren onder te brengen. Dus mochten zijn weer naar huis en ging het oude liedje door.”

Districtscommissarissen in de wachtkamer

“Het aantal landsdienaren blijft onder andere toenemen door steeds nieuwe districtscommissarissen, afhankelijk van welke politieke partij aan de macht is te benoemen. Vanwege de dubbele bezetting komen de aan de kant gezette commissarissen in de wachtkamer terecht.”

Directeuren

“Suriname heeft een tijd gekend waarbinnen het directeurschap op een ministerie een vaste post was. Tegenwoordig worden bij elke regeringswisseling de directeuren, de onderdirecteuren, diensthoofden en personen op sleutelposities vervangen. Hierdoor is er geen continuïteit van bestuur.”

Verantwoordelijkheidsbesef

“Werknemers in de private sector gaan zorgvuldiger dan ambtenaren om met het werk en gereedschappen.  De private sector is ervan doordrongen, weet dat, als bijvoorbeeld een maaimachine niet werkt er geen inkomsten zijn. Het gereedschap wordt dan ook goed onderhouden. Deze werkwijze wordt door de werkgevers overgebracht op de werknemers. In de private sector wordt er minder verspild. Er wordt efficiënter gewerkt. Er dient meer gewerkt te worden aan een beleid waarbinnen ambtenaren meer verantwoordelijkheid worden bijgebracht en het apparaat kleiner wordt.”

Private sector linksgelaten

“De mening heeft postgevat, dat regeringen zich onvoldoende bekommeren over werknemers in de private sector. De overheidsvakbonden bereiken veel meer voor de leden dan de bonden in de private sector. Overheidsbonden worden vanwege politieke reden en uit vrees voor stakingen en demonstraties zoet gehouden door regeringen.”

Conflict gerichte vakbonden

“Vakbonden zijn er niet om werk neer  en dingen stil te leggen. Vakbondsleiders doen er goed aan om minder conflict gericht tewerk te gaan. Zij zijn er om op te komen voor de rechtspositie van de leden. De indruk bestaat, dat bepaalde vakbondsleiders zaken soms op de spits drijven om daaruit persoonlijk- en politiekvoordeel te slaan.”

Branie

“Er wordt geaasd op politieke functies. Vakbondsleiders willen lid van De Nationale Assemblee, minister worden. Functies in raden van commissarissen, commissies, werkgroepen en adviseurschap worden geambieerd. Zij hangen de branie uit. Veroorzaken conflicten, wetende, dat conflict een brug is naar het politieke spel.”

Vraagtekens

“Er worden vraagtekens geplaatst bij democratie binnen de vakbeweging. Vakbondsleiders blijven zich levenslang klampen aan die positie. Daar blijven de leiders tot ziekte of de dood hun dwingt om plaats te maken voor anderen”, tot zover Hans Breeveld.

HD

error: Kopiëren mag niet!