Ministerie van Volksgezondheid: ‘Geen oorzakelijk verband tussen vaccinatie en drie sterfgevallen’

‘Geen reden te twijfelen aan betrouwbaarheid en veiligheid van het in Suriname gebruikte Covid-19 vaccin’

Een subcommissie van de Technical Advisory Committee on National Immunization Policy Covid-19 (NITAG), belast met de beoordeling van rapporten van de AEFI (Adverse Events Following Immunizations) commissie aangaande overlijdens en ernstige aandoeningen die zich voordoen bij mensen na vaccinatie met Covid-19 vaccins, heeft de rapporten bestudeerd welke zijn aangeleverd door de AEFI-commissie.

Zij is tot de slotsom gekomen, dat er geen indicatie is voor een oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en het overlijden van drie personen onlangs in Suriname. 

De subcommissie bestaat uit deskundigen die niet gerelateerd zijn aan of in dienst zijn van de overheid, zo nodig aangevuld met andere externe deskundigen. Nadat de AEFI-commissie haar onderzoeksrapport bij de subcommissie van de NITAG heeft ingeleverd, wordt dit rapport nauwgezet bestudeerd met als doel de waarschijnlijkheid van een relatie tussen vaccinatie en overlijden/ernstige aandoening vast te stellen. 

De conclusie van deze evaluatie is op 26 april aan de directeur van het ministerie van Volksgezondheid doorgeleid. De genoemde subcommissie heeft de evaluatie van drie  eerder ingediende onderzoeksrapporten over mensen overleden na vaccinatie met het ChAdOx1 nCoV- 19 Corona Virus Vaccin ((Recombinant), COVISHIELD™/ SSI, Batch 4120Z029), afgerond. 

Het ministerie van Volksgezondheid wenst hierbij te benadrukken dat op basis van het evaluatierapport van de AEFI-commissie er geen reden bestaat om te twijfelen aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het in Suriname gebruikte Covid-19 vaccine en gaat op de gebruikelijke wijze het vaccinatieplan continueren. 

De samenleving wordt gevraagd om zoveel mogelijk de berichten van het ministerie van Volksgezondheid te volgen inzake het vaccinatieprogramma en roept een ieder op zich zoveel mogelijk te registreren voor het vaccineren op de website www.laatjevaccineren.sr.  .

Vaccinatie tegen Covid-19 is naast de gebruikelijke preventiemaatregelen een belangrijk instrument in de strijd tegen Covid-19.

error: Kopiëren mag niet!