Voorbereidingen opschaling Covid-zorg zijn op gang gebracht

Gewapende machten en gepensioneerden krijgen prioriteit na ontvangst eerstvolgende 28.000 vaccins

De huidige Covid-19-situatie is van dien aard, dat opschaling van de zorg dringend vereist is. De regering heeft zich dinsdag 27 april tijdens hierover gebogen en overige kwesties inzake Covid-19 besproken. De voorbereidingen voor deze opschaling zijn reeds ingezet. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zullen 6 bedden ingericht worden voor de intensive care. De opdracht is gegeven om afdelingen te sluiten en aangepaste ic-units in te richten. Dit meldt de voorlichtingsdienst van de regering.

Tijdens het topoverleg is naar voren gekomen, dat de uitdaging niet zit in materieel, maar deskundig kader. Om een ic-bed klaar te leggen zijn meerdere specifieke krachten nodig. 

Het afschalen van de reguliere zorg en opschaling van de Covid-zorg stuiten echter ook op weerstand, waarbij inkomstenderving voor delen van de branche een voorname rol speelt. De regering blijft evenwel constant in overleg met de sector, vooral omdat privébelangen niet mogen prevaleren. In deze situatie geldt all-hands-on-deck, zoals minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zondag tijdens de Zoom Covid-19 update persconferentie benadrukte. Daarom wordt een Buddy-systeem geïntroduceerd. Eenieder zal per on-the-job training ingezet worden in de zorg. Nederland is de afgelopen periode met mankracht ingekomen, maar vanwege de situatie in dat land is dit momenteel niet mogelijk. 

Intussen zijn maandag 60 verpleegkundigen en 30 ziekenverzorgenden vrijgemaakt. Ook is het isolatiebeleid vanwege het aantal beschikbare plekken aangepast. De huisartsen zullen meer betrokken worden, onder meer bij het monitoren van zieken naar thuisquarantaine toe. Aangegeven is, dat met inachtneming van internationale protocollen, het ontslagbeleid zal worden aangepast. De protocollen van behandeling worden steeds nagekeken en aangepast om behandeling zo veel als mogelijk te kunnen garanderen. Tegen deze achtergrond wordt ook de vaccinatie voortgezet. Er worden in de eerste week van mei 28.800 vaccins verwacht met prioriteit voor de gewapende machten en gepensioneerden.

Benadrukt wordt dat er een verschuiving is naar jongeren voor wat betreft Covid-slachtoffers. Vooral de Manaus-variant veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en kans op overlijden bij alle leeftijdsgroepen. Tot op heden zijn 523 kinderen positief getest, waarvan echter niet iedereen ziekteverschijnselen vertoonden. 

Tijdens de topontmoeting is ook de kwestie van achterstallige betalingen binnen de Covid-zorg aan de orde gekomen. Ziekenhuizen hebben kritische crediteuren bij wie over de brug gekomen moet worden. Uiterlijk donderdag moet op dit punt meer duidelijkheid komen. Zuurstof is een van de meest essentiële behoeften binnen de Covid-zorg waarvoor betaald moet worden. Producenten hebben dan wel hun volledige ondersteuning toegezegd, maar aan de andere kant zijn er achterstallige betalingen vanaf 2015. De regering zet zich in om deze betalingen zo gauw als mogelijk in te lopen. 

Daarnaast buigt zij zich ook over het aanpassen van de ligdagtarieven. Het systeem dreigt volgens de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) in elkaar te storten indien dit niet gebeurt.

error: Kopiëren mag niet!