NJI/NJP start consultatiefase met minister Kuldipsingh – Gezocht wordt efficiëntere werkwijze NJP

Het Nationaal  Jeugdinstituut (NJI), in het bijzonder het Nationaal Jeugdparlement (NJP), is in februari gestart met een evaluatietraject dat in drie fases opgedeeld is, research, consultatie en aanbevelingen. Na intensief onderzoek te hebben gedaan naar jongerenparticipatie op nationaal en internationaal niveau, is dinsdag 20 april de consultatiefase gestart met minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), als eerste persoon die geconsulteerd is. Dit bericht het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

De consultatie gesprekken hebben als doel om aanbevelingen aan te leveren inzake jeugdparticipatie, waarbij die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan minister Kuldipsingh.

Karishma Mathoera, de directeur van het NJI, heeft aangegeven dat er tijdens een consultatieronde verschillende onderwerpen voor de evaluatie aan de orde komen, waaronder de verkiezingen, de methode (rekening houdende met de financiële middelen en de Covid-19 pandemie), de vereisten van de kandidaten, de identiteit en rol van het NJP en op welke manier er verder beleid uitgezet zal worden. 

Mathoera stelt, dat er naast de minister meerdere personen geconsulteerd zullen worden, waaronder de voorzitter van de kiescommissie van de verkiezingen van het NJP, vaste leden van de commissie Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in De Nationale Assemblee, gewezen directeuren van het directoraat Jeugdzaken, gewezen voorzitter van het NJP, het huidige NJP, de districtscommissarissen, de verschillende landelijke jeugdorganisaties en de jeugdambassadeurs. 

De consultaties zullen zowel fysiek als digitaal geschieden vanwege de Covid-pandemie en het in acht nemen van desbetreffende maatregelen. De digitale consultatie geschiedt via ‘Online surveys’. 

Volgens de bewindsvrouwe is het de bedoeling, dat de werkgroep na de consultatieronde een breder beeld heeft over welke kant er op gegaan moet worden met de aankomende verkiezingen voor het NJP en hoe het jeugdorgaan beter ingericht kan worden om efficiënter te werk te gaan. Belangrijk voor de werkgroep is, dat in goede afstemming met de stakeholders, de werkgroep komt met voorstellen die gedragen worden door het grootste deel van de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: