Ayurveda, wetenschap van het leven, nu wekelijks op TV

Het woord Ayurveda (in Sankriet taal) is een samenstelling van het woord ayus, dat ‘leven’ of ‘levensprincipe’ betekent, en het woord veda, dat ‘kennis of wetenschap’ betekent. Hierdoor kan Ayurveda vertaald worden als ‘de wetenschap van het leven’. Ayurveda is natuurlijk en allesomvattend, tijdloos maar toch modern. De toepassing ervan is eenvoudig en onafhankelijk van waar we vandaan komen en waar we leven, welke voorkeuren en aversies we hebben. Het geheim van ayurveda zit in het holistische principe en de kennis van onze eenheid met de natuur en haar wetmatigheden. 

Vanwege het holistisch fundament groeit de interesse voor Ayurveda. De filosofie is dat complete en optimale gezondheid alleen mogelijk is indien er aandacht wordt geschonken aan onze fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele behoeften. Deze unieke manier van in het leven staan, zoals door de Ayurveda wordt aanbevolen, brengt op zich al genezing. De kennis komt vanuit de duizenden jaren oude gezondheidsleer, welke haar wortels heeft in India. Deze kennis blijft volop actueel: als geneeskunde in India, maar ook in de rest van de wereld. 

Zeker in ​de hedendaagse hectische samenleving, is de kennis van Ayurveda van grote waarde.

Het echte potentieel van de traditionele geneeskunde in Suriname is nog onderbenut. De belangrijkste redenen zijn onvoldoende nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek en de bezorgdheid over standaarden en kwaliteit. Op 23 januari 2020 is het Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en India inzake ontwikkelen van een Traditionele Medische Systemen Industrie getekend, waarbij India verschillende  mogelijkheden kan aanbieden om Suriname een hub te maken van Zuid-Amerika. Zoals leerstoel, farmacopeeen, klinieken, educatie, onderzoek en in de agrarische sector voor medicinale planten en manufacturing, van zaad tot eindproduct. Dus niet alleen gezondheidsvoordelen maar ook economische voordelen als productieland van zoveel verschillende kennis en flora.

Suriname moet daarom zich inzetten om de erkenning van de traditionele geneeskunde in Suriname te formaliseren conform de in 2003 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij haar lidstaten gedane dringende aanbeveling om nationaal beleid en regelgeving op het gebied van traditionele medicijnen te ondersteunen.

De heer Amrika Anroedh, gecertificeerd als Ayurveda Pratitioner (wel erkend in N​ederland​)​,​ gaat nu programma’s op televisie verzorgen. Behalve over de Ayurveda en de basisprincipes zal ook aan verschillende ziekten en het management ervan en preventie aandacht worden besteed. Daarnaast zullen met documentaires ook verschillende andere medische systemen aan bod komen, door gasten uit te nodigen zodat er een begin gemaakt kan worden voor een gezond Suriname door integratie en synergie van de verschillende medische systemen. 

Dit initiatief is dankzij de SDTV (kanaal 26.4) tot stand gekomen.

Donderdag 22 april begint de uitzending Deel 1 om 20.00 uur (herhaling op de zondag daaropvolgend). Elke week een nieuwe onderwerp.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: