Volksgezondheid geeft peuters ‘de Papegaaitjes’ voorlichting over MoHanA

Het voorlichtingsteam van het ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag op verzoek van de directeur van peuterschool ‘de Papegaaitjes’ een voorlichtingsdag over MoHanA georganiseerd voor de peuters. 

Het is, zo schrijft het ministerie donderdag 15 april, belangrijk om eenieder door middel van de MoHanA-campagne bewust te maken van de stappen die genomen moeten worden om de spreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Kinderen horen ook hierbij. 

Op een heel eenvoudige manier werd door middel van aanschouwelijk materiaal en een kort verhaal over het Covid-19-virus, de MoHanA-maatregelen en het belang van het toepassen daarvan, de kinderen aangeleerd. De gedragingen werden uitgebeeld en de peuters mochten daarna ook zelf de handelingen uitvoeren door zelf hun handen te wassen, een mondkapje op te doen en 1.5 meter afstand te houden. Ook deden de peuters vol enthousiasme mee bij de beantwoording van vragen over Covid-19 en MoHanA.  

‘Ik heb gevraagd naar een voorlichtingsdag over MoHanA voor ‘de Papegaaitjes’, omdat wij deze maand gestart zijn met onze gezondheidsmaand en ons thema is corona. Er is gekozen voor corona, omdat het heel erg actueel is en het de peuters ook treft in hun dagelijkse bezigheden en ontwikkeling. Wij willen ze leren hoe zij in deze nieuwe normaal kunnen functioneren maar ook hun omgeving bewust maken dat wij met zijn allen corona kunnen overleven door deze regels te volgen’, aldus tante Venn;ay Lagadeau.

Het is volgens haar de bedoeling, dat “de Papegaaitjes’ ook informatiespecialisten afvaardigt om de Surinaamse gemeenschap ervan bewust te maken dat de mondkap op hebben, handen wassen en 1.5 meter afstand houden heel belangrijk zijn.

Aan het eind van de sessie mochten de kinderen gezellig meezingen en de gedragingen uitbeelden op de tonen van het MoHanA-lied. De kinderen en de leerkrachten werden voorzien van flyers, T-shirts, mondkapjes en bumperstickers. Het voorlichtingsmateriaal was eerder geschonken door de Pan American Health Organization, PAHO.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: