President Santokhi: “Binnenkort IMF-akkoord, bondholdersakkoord met uitstel van betaling”

De regering gaat binnenkort een overeenkomst ondertekenen met het IMF over een ondersteuningsprogramma van U$ 750 miljoen. De bondholders van de zogeheten Oppenheimer-leningen gaan ook akkoord met het verzoek van Suriname voor uitstel van betaling voor aflossingen op de hoofdschuld en rente. Met Oppenheimer zal in de komende periode verder onderhandeld worden over de herschikking van de lening van in totaal U$ 625 miljoen. Bij deze onderhandelingen gaat het bij Suriname om het creëren van een financiële ademruimte. De Oppenheimer bondholders stellen bij deze onderhandelingen hun positie af op de besprekingen, die Suriname met het IMF voert voor een financieel ondersteuningsprogramma. Bij deze onderhandelingen vormt het herstelplan van de Surinaamse regering de basis. Dit herstelplan behelst een samenhangend pakket aan maatregelen, die de Surinaamse regering wil gaan uitvoeren volgens een strakke tijdslijn over een periode van 2 tot 3 jaar om de economie uit de huidige crisissituatie te halen en deze te brengen naar een stabiele. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een persconferentie van president Santokhi. De president, bijgestaan door vicepresident Brunswijk, gaf een overzicht van de bereikte resultaten van 9 maanden regering Santokhi/Brunswijk.

Er is volgens hem keihard gewerkt en door prudent beleid is bereikt dat salarissen van ambtenaren maandelijks op tijd betaald kunnen worden, alsmede de sociale voorzieningen, zoals AOV en AKB. Deze zijn zelfs verhoogd. Noodzakelijke subsidies, zoals die aan de ziekeninstellingen, kunnen nu weer verstrekt worden en in essentiële zaken voor de bevolking kan nu weer voorzien worden.

President Santokhi gaf aan dat deze zaken niet als vanzelfsprekend gezien moeten worden. Bij overname van de regering 9 maanden geleden is er een totaal geruïneerde financieel-economische situatie aangetroffen, waarbij de salarissen van ambtenaren niet eens betaald konden worden en de monetaire reserves bij de Centrale Bank leeg waren. De brandstof- en medicamentenvoorziening waren niet gegarandeerd en er heerste over de hele linie chaos.  De overheidsschuld beloopt een bedrag van ruim U$ 4 miljard. De oplossing van dit schuldenvraagstuk gaat niet in een regeertermijn opgelost worden. “Het is niet alleen regering-overschrijdend, maar ook generatie-overschrijdend”, aldus de president, de omvang, ernst en complexiteit aangevend van de financieel-economische crisis.

Het akkoord met het IMF, dat binnenkort getekend zal worden, behelst betalingsbalanssteun van U$ 750 miljoen verspreid over 3 jaren. Hierdoor zullen de monetaire reserves naar een aanvaardbaar niveau gebracht kunnen worden. Een overeenstemming met de Oppenheimer bondholders, die Santokhi binnen 2 tot 3 maanden verwacht, zal erin resulteren dat tekorten op de staatsbegroting naar een aanvaard niveau teruggebracht worden.    

Een akkoord met het IMF zal ook een vertrouwenwekkend effect hebben naar andere multilaterale bankinstellingen, zoals de Wereldbank, de Inter-American Development Bank (IDB) en de Islamic Development Bank (ISDB). Deze bankinstellingen zijn bereid tot verhoogde financiering van ontwikkelingsprojecten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: