Landbouwers Nickerie en Coronie krijgen vervolgsessie Samap

De landbouwers uit Nickerie en Coronie krijgen op 6 april een vervolgsessie van Samap (Suriname Agriculture Market Access Project). De landbouwers krijgen daarbij begeleiding bij het schrijven van hun projectplan om in aanmerking te komen voor een Maching Grant Facility (MGF) uit het Samap-fonds. Gegadigden kunnen tot en met eind april een aanvraag indienen.

De landbouwer Ajay Seetal van Wageningen, die aan kassenteelt doet, heeft de eerste sessie al doorlopen in de vorige maand en kijkt uit naar de tweede sessie. In gesprek met Dagblad Suriname geeft hij aan dat de aanvraagformulieren voor de MGF niet eenvoudig zijn en dat er dus behoefte is aan begeleiding. Onder andere de kostprijsberekening is iets waar de landbouwers wat hulp kunnen gebruiken en waar Samap ook graag op inspeelt. Seetal merkt op dat bij deze MGF er geen geld wordt verstrekt aan de landbouwers. Zij krijgen in plaats daarvan inputmiddelen die nodig zijn om het agrarisch project vorm te geven. “Dit vind ik beter, want in het verleden hebben mensen geld gehad en dat besteed aan privéaangelegenheden. Doordat Samap alles regelt, besparen wij bovendien veel tijd, energie en kosten”, zegt Seetal.

In de periode van 6 tot en met 18 maart 2021 hebben meer dan 400 agrariërs, agrobedrijven en -organisaties geparticipeerd aan een informatiesessie van Samap welke in elk district heeft plaatsgevonden. Voor de agrariërs bestaat de mogelijkheid om een small en large grant aan te vragen uit het Samap-fonds. De MGF ondersteunt aanvragen tot een maximum van US$ 300.000 voor agrobedrijven en US$ 5.000 voor de individuele agrariër. In mei 2018 waren 2 agrarische projecten gelanceerd: Samap en First (Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation). De totale begroting voor de 2 voornoemde projecten was geraamd op € 12,8 miljoen welke door de EU beschikbaar was gesteld.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: