Vechten tegen de bierkaai

Gesprekken langs de staat leverden stof tot nadenken op. “Het zal de oplettende erfgoedliefhebber niet zijn ontgaan dat het onlangs herstelde ‘monumentale pand’ op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat 116 en Hogestraat, dat onlangs dankzij internationale inspanning is hersteld, is aangereden. Er is schade toegebracht aan het gebouw en het straatmeubilair.”

Een ongeluk schuilt in een hoekje

“Gezegd wordt dat een ongeluk in een hoekje schuilt. Maar het herstelproces is afhankelijk van de toezichthouders, eigenaren, overheden, stichtingen, belangengroepen, organisaties en verenigingen in Suriname en Nederland, die op de voorgrond treden en verantwoordelijk zijn voor het bestendigen van erfgoed in Suriname. Zij kunnen zo te zien de verantwoordelijkheid niet aan.”

Incompetentie

Het kan de Stichting Gebouwd Erfgoed en de Stichting Stadsherstel Paramaribo en splinterorganisaties op hun brood gegeven worden dat zij een hopeloze strijd voeren voor het behoud van koloniaal Suriname.

“De ravage aan de Zwartenhovenbrugstraat is een paar weken geleden aangericht, maar is tot op heden niet opgeruimd of hersteld.  Een deel van het puin, waaronder een balkonpilaar, ligt er nog steeds horizontaal, als bewijs van de incompetentie van de bestuurlijke en andere elite. Zij schijnen van toeten nog blazen af te weten.”

Hopeloze strijd

“Het kan de Stichting Gebouwd Erfgoed en de Stichting Stadsherstel Paramaribo en splinterorganisaties op hun brood gegeven worden, dat zij een hopeloze strijd voeren voor het behoud van koloniaal Suriname. Veel van de weinigen die zich inzetten voor het behoud van het eigene, schijnen sentimentele, verroeste, onrealistische denkbeelden op na te houden. Die niet aanslaan in Suriname.”

Duurzame ontwikkeling

“De herstelde Zwartenhovenbrugstraat staat anno 2021 model voor wat van wegenbouwers in Suriname verwacht wordt. “Wij zijn op de goede weg naar duurzame ontwikkeling”, werd gejubeld bij het zien van het vakmanschap, waarmee er tewerk werd gegaan tijdens herstelwerkzaamheden aan deze hoofdverkeersader. Het resultaat liegt er niet om.”

Buitenbeschouwing gelaten

“Achteraf blijkt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de capaciteit van de samenleving om verworvenheden in stand te houden en te verbeteren.  Toenemende verkeersdrukte, roekeloos verkeers- en andere vormen van gedrag en gewoonten werden tijdens de voorbereiding en planning onvoldoende in beschouwing genomen.”

Veiligheid boven alles

“De markeringspalen die zijn geplaatst, zijn meer dan wat anders, voor moi moi, voor het oog om de stad te verfraaien. Zij zijn niet stevig verankerd in de grond, met beton en ijzer versterkt. Een kickbokser kan met gemak deze zogenaamde veiligheidsmarkering omver trappen.”

Ongeleide projectiel

“De bestuurder van een voertuig was zo een krachtpatser voor. Hij schoot als een projectiel van de weg. In de vlucht werden twee markeringspalen en een balkonpilaar omvergeworpen. De deur van het gebouw werd beschadigd. Het scheelde niet veel of het voertuig was in het gebouw beland.”

God zij dank

“Er mag van geluk worden gesproken dat er op het moment waarop het ongeluk plaatsvond, er zich geen voetgangers langs de weg verplaatsen, of een van de velen zwervers die zich in deze buurt ophouden, bevond in zijn betonnen bed onder het balkon.”

Tegenslag

“De door de aanrijding veroorzaakte schade aan het gebouw is een tegenslag voor Suriname en zij die zich bezighouden met gebouwenerfgoed.  Het heeft jaren van inspanning en geld gekost om het gebouw te restaureren. Er zijn echter meerdere factoren die het behoud in de weg staan. Leegstand gaat hand-in-hand met verwaarlozing van het vastgoed object.”

Geleefd worden

“Het bedoelde gebouw wordt niet geleefd. Het staat al enige tijd leeg. Het is bekend dat leegstaande gebouwen door het niet in gebruik zijn uit zichzelf verkommeren. Het onbeheerd staan van leegstaande panden vallen heel snel ten prooi aan onguur volk, drugsverslaafden, zwervers, koperdieven en vandalen.”

Onveiligheid

“Dan hebben wij het nog niet gehad over weerschade en het gevoel van sociale onveiligheid en de directe gevolgen op de leefomgeving van omwonenden.  Het veroorzaakt economische schade en draagt bij aan verval”, aldus de stem van het volk.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: