BEP wenst iedereen een Subh Holi toe!

‘Niettegenstaande Covid-19, gierende prijzen voor goederen en diensten, een overheid die naarstig naar geld zoekt en een bevolking die ondanks alles probeert te overleven, wordt het Holifeest of Phagwa zoals het bekend is in de Surinaamse volksmond, toch gevierd. Weliswaar in klein verband en beduidend minder uitbundig dan we doorgaans gewend zijn, maar toch. 

Omdat we nationale feestdagen niet kunnen negeren, noch overslaan. En omdat Surinamers graag feesten en het lekkere eten en drinken en de saamhorigheid die daarmee gepaard gaan, onder familie en vrienden en zelfs vreemden en zogenaamde vijanden, o zo graag op prijs wordt gesteld. De vrede van verdraagzaamheid en vergiffenis. De vreugde van het nieuwe jaar met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe vriendschappen. De voorspoed van het binnenhalen van de voorjaars oogst, van al hetgeen dat eerder werd gezaaid en geplant. 

In religieuze zin van het Hindoe geloof, de overwinning van het goede op het kwade. Met dank aan onze voorouders uit India. De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek wenst iedereen een Subh Holi toe!  

Media Team BEP’

error: Kopiëren mag niet!