Raad van Ministers keurt Onderraad Kinderbescherming goed

Het voorstel voor het instellen van een onderraad voor kinderbescherming is woensdag goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM).  De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran benadrukt, dat hij het voorstel voor het instellen van een Onderraad voor Kinderbescherming heeft gebracht naar de RvM naar aanleiding van het verzoek welke hij kreeg tijdens de evaluatiemeeting van het pilotproject ‘Integraal kinderbeschermingsnetwerk’ (IKBen) op 12 maart in het Marriott Hotel, van de Technische commissie ‘TC-IK BeN’.

‘Ik heb toegezegd het voor te leggen binnen de RvM, dus heb ik mij eraan gehouden’, aldus de bewindsman. De gewezen leden van de TC-IK BeN hebben tijdens een presentatie aan de RvM verder benadrukt wat het belang is van een dergelijke onderraad. De Onderraad voor Kinderbescherming zal beleid moeten ontwikkelen, uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen om invulling te geven aan het gestelde in artikel 19 van het VN-Verdrag inzake Rechten van het Kind namelijk:

– dat alle passende wettelijke- en bestuurlijke maatregelen worden getroffen op sociaal- en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van geweld;

– het ontwikkelen van doeltreffende procedures voor de invoering van sociale programma’s om te voorzien in de de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben.

‘Geweld tegen kinderen is een serieus issue. Dagelijks worden kinderen op de één of ander manier geconfronteerd met één of meerdere vormen van geweld. Indien de instanties tijdig op de hoogte worden gesteld van deze misstanden, kan er ook snel ingegrepen worden om het kind de nodige hulp te bieden’, zo schrijft SoZaVo donderdag in een persbericht.

Met de instelling van de Onderraad is een eerste, maar zeer belangrijke stap gezet om verandering te brengen in de hulpverlening om uiteindelijk te komen tot een geïntegreerde aanpak van de problematiek van geweld tegen kinderen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: