Ahmadiyya Moslim Gemeenschap organiseert online djalsa

Voorbereidingen Ramadan begonnen

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, oprichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname (AGMS) heeft gisteravond een online djalsa, oftewel een religieuze bijeenkomst, georganiseerd. Het betreft de tweede Zoom-djalsa van de islamitische organisatie voor het jaar. Dit geeft voorzitter van de AGMS, Samseerali Sheikh-Alibaks, aan in gesprek met Dagblad Suriname.

Herdenking oprichting

Sheikh-Alibaks stelt dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een dynamische, snel groeiende internationale oplevingsbeweging binnen de Islam is. Het werd gesticht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) in Qadian, India. Hazrat Ahmad Qadiani heeft op 23 maart 1889 de Ahmadiyya Jamaat gesticht, hetgeen inhoudt dat de gemeenschap inmiddels 132 jaren bestaat. De gemeenschap is verspreid over 200 landen met lidmaatschap van meer dan tientallen miljoenen. De Ahmadiyya gemeenschap is de enige islamitische organisatie die gelooft dat de langverwachte Messias reeds is verschenen in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad. Hij beweerde te zijn de wederkomst van profeet Jezus van Nazareth en de Goddelijke gids, wiens komst werd voorspeld door de profeet van de Islam, Mohammad. Mirza Ghulam Ahmad wordt daarom door Ahmadi-moslims als de Beloofde Messias gezien. Ahmadi’s geloven dat de Beloofde Messias door God is gezonden om o.a. godsdienstoorlogen en bloedvergieten te veroordelen en te zorgen voor herstelling van moraal, rechtvaardigheid en vrede.

Vrede en tolerantie

De komst van Mirza Ghulam Ahmad heeft geleid tot een tijdperk van heropleving voor de Islam. Hij erkende ook de nobele leringen van de grote religieuze oprichters en heiligen, met inbegrip van Zoroaster, Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha en Confucius. Verder legde hij ook uit hoe die leringen verenigd zijn in de enige ware Islam. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een islamitische organisatie die elke vorm van terrorisme categorisch afwijst en veroordeelt. Meer dan een eeuw geleden verklaarde Hazrat Ahmad nadrukkelijk dat een agressieve “jihad door het zwaard” geen plaats heeft in de Islam. In plaats daarvan leerde hij zijn volgelingen om een bloedeloze, intellectuele “jihad van de pen” te voeren ter verdediging van de Islam. Voor dat doel schreef Hazrat Ahmad meer dan 80 boeken en duizenden brieven, verzorgde honderden lezingen en heeft hij zich beziggehouden met het houden van tal van openbare debatten. De Ahmadiyya Gemeenschap is de enige islamitische organisatie met een wereldwijde geestelijke leider. Vijf spirituele leiders zijn hierin geslaagd sinds Ahmad zijn overlijden in 1908. Het vijfde en huidige geestelijke hoofd, Mirza Masroor Ahmad, bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Onder leiding van haar spirituele opvolgers heeft de Ahmadiyya gemeenschap meer dan 660 scholen en meer dan 40 ziekenhuizen in 15 landen gebouwd. Zij heeft de Heilige Koran in meer dan 75 talen vertaald, daarnaast worden de ware leringen van de Islam en de boodschap van vrede en tolerantie via het satelliet televisiekanaal MTA en andere publicaties verspreid, aldus Sheikh-Alibaks.

Voorbereidingen vastenmaand

Sheikh-Alibaks geeft verder aan dat gezien de situatie rond covid-19 het niet mogelijk is om grote fysieke bijeenkomsten te organiseren. Gelet op de regels en voorzorgsmaatregelen heeft het bestuur besloten om deze mijlpaal op een gepaste manier te herdenken. In dat kader hield de AGMS de online djalsa gisteravond. Tijdens de bijeenkomst hebben leden samen gebeden voor de gemeenschap, maar ook voor land en volk als geheel. Ook zijn er presentaties gehouden en mochten de leden vragen stellen aan de aanwezige geestelijke. Sheikh-Alibaks stelt dat de Islamitische vastenmaand ‘Ramadan’ in aantocht is. “Als Islamitische organisatie bereiden wij ons voor op deze belangrijke periode voor ons. Gelet op de geldende regels zullen wij het waarschijnlijk wederom op een andere manier dan normaal moeten doen. Maar als gelovigen moeten wij de essentie vasthouden. Dat is het brengen van offers en dienstbaarheid aan de gemeenschap. Dat zullen wij blijven doen, met de wil van de Almachtige”, aldus Sheikh Alibaks.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: