COL: “Herwaardering salarissen van ambtenaren”

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft president Chandrikapersad Santhoki in een schrijven de dato 15 maart jongstleden aandacht gevraagd voor het scheppen van aanvaardbare leef- en werkomstandigheid van in het bijzonder actieve en gepensioneerde landsdienaren en hun gezinnen.

Herwaardering salarissen

Gewezen wordt op de achtergestelde en acute belangenbehartiging. Er wordt herwaardering geëist voor de achterstelde en substantiële aanpassing van het salaris van de landsdienaren. Aanpassing van de secundaire voorwaarden zoals: verhoging van daggelden, kledingtoelage, vervoerstoelage, risicotoelage en andere voorzieningen zijn aangekaart. Gewezen wordt op de verbetering van werklocaties en beschikbaarstelling van adequaat functionerende materieel en materiaal.

Tegenwerking ministers

Het niet naar behoren functioneren van het Ambtenaren Pensioenfonds en de gelijke storting van werkgever en werknemers met elk 10 % werd ook aangekaart.  Er werd verder een beroep gedaan op de president om bepaalde niet bij naam genoemde ministers aan te spreken,  die barrières opwerpen voor lidbonden die de belangen van landsdienaren behartigen.

HD

error: Kopiëren mag niet!