Ministerie van Justitie en Politie wil spoedig maatregelen treffen vanwege vele ongevallen met doden

Minister Amoksi: ‘Het gedrag van weggebruikers wordt met de dag erger’

Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi heeft afgelopen maandag een spoedoverleg gevoerd met een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, de directeuren Justitie en Operationele Diensten, de korpschef, de verkeersdeskundigen Gloria Stirling, Danny Lo Fo Sang en Frits Tjin A Ton en vertegenwoordigers van de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname over de verkeerscrisis in het land. 

De bewindsman wil vanwege recente ontwikkelingen in het verkeer zeer spoedig concrete maatregelen treffen. 

De zware aanrijdingen met doden baren het ministerie enorm zorg. ‘Het gedrag van weggebruikers wordt met de dag erger. Er is nu echt sprake van een verkeerscrisis. Wij moeten serieus naar de situatie kijken en met concrete maatregelen komen.

Ook Gloria Stirling en alle andere aanwezigen waren het eens, dat er iets moet gebeuren om een drastische verandering teweeg te brengen in het verkeer. De minister heeft daarom gemeend om op zeer korte termijn te komen met aangescherpte maatregelen. De politie zal behalve de handhaving ook preventiever te werk gaan. De korpschef heeft reeds instructies van de minister uitgewerkt en dat zal binnen twee weken merkbaar zijn. 

Het rijden met een zeer hoge snelheid, het rijden onder invloed van alcohol en het rijden zonder een geldig rijbewijs zal serieuzer worden aangepakt. De politie zal de komende dagen agressiever reageren op het onverantwoordelijk rijgedrag van bestuurders.

Tijdens het overleg werd ook het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het ministerie onder de loep genomen. De actiepunten moeten heel snel worden uitgevoerd. Volgens het Openbaar Ministerie zal er een model gehanteerd moeten worden hoe sneller zaken met betrekking tot het verkeer af te handelen. Bepaalde wetsartikelen moeten aangepast worden, zodat er strakker opgetreden kan worden.

‘Tijd voor een verkeersinstituut dat bezighoudt met verkeersveiligheid’

Danny Lo Fo Sang zei, dat er vaak zaken anders worden geïnterpreteerd. ‘Daarom moet er meer dan ooit gewerkt worden aan de verkeerseducatie. Er zijn vanaf 2009 veel studies gedaan over het verkeer gerelateerd aan de wetenschap van de WHO (World Health Organization). Het is nu tijd voor een verkeersinstituut dat zich inderdaad met verkeersveiligheid gaat bezighouden’, aldus

Lo Fo Sang.

Afgesproken is dat gewerkt zal worden aan het opleiden van meer motoragenten, het verkrijgen van meer portofoons, betere dataverzameling en meer voorlichting naar de gemeenschap toe.

error: Kopiëren mag niet!