DNA-voorzitter Bee: “Vrouwen en mannen zijn niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig”

“Vrouwen worden niet zomaar de ruggengraat van een natie genoemd, want het is vaak dit zogenaamde ‘zwakke geslacht’, dat over een enorme stuwende kracht schijnt te beschikken, om doelen te realiseren dwars door alle barrières heen. De vrouw is veelal in staat niet alleen een praktische, maar vaak ook de meest humane oplossing te bedenken”, zei assembleevoorzitter Marinus Bee op 8 maart tijdens de buitengewone openbare vergadering in het kader van Internationale Vrouwendag. Volgens Bee lijkt het bijna oneerbiedig om vrouwen een dag toe te kennen, omdat hiermee onderstreept wordt, dat vrouwen in zekere mate als de mindere van de man worden beschouwd. “Het moet me van het hart om te zien, dat vrouwen nu na 100 jaar steeds weer een eendaags schouderklopje krijgen, om misschien de volgende dag alweer beschimpt te worden. Het wordt zeker tijd, dat eenieder beseft, dat vrouwen geenszins ondergeschikt zijn aan mannen. Ze zijn zelfs in staat om ten tijde van een wereldwijde pandemie, hun grenzen te verleggen en te bewijzen, dat geen enkele uitdaging ze te veel is”, aldus de DNA-voorzitter.

Volgens Bee mag in onze hedendaagse samenleving superioriteit niet meer bestaan of aanvaard worden, zuiver op basis van geslacht. Vrouwen hebben volgens hem in de afgelopen eeuw met heel veel overtuiging bewezen dat zij een gelijkwaardige partner zijn. “Er zijn voorbeelden te over van vrouwen die uitmuntende prestaties hebben neergezet dienende vanuit machtige posities. Blikken we terug op 2020, dan merken we, dat vrouwen bijna geruisloos hun rechtmatige plek beginnen in te nemen. Vrij recent zijn wij met zijn allen getuige geweest van de inauguratie van de eerste vrouwelijke vicepresident in de Verenigde Staten van Amerika. Het land dat nog steeds gerekend wordt tot de machtigste mogendheid ter wereld. Ondanks vrouwen afdoende hebben bewezen dat zij over de kwaliteiten, vaardigheden en competenties beschikken om uitstekende leiders en managers te zijn, worden zij nog steeds miskend. Deze miskenning wordt ook nog eens bevestigd door het thema: Vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst bereiken in een COVID-19-wereld. Het thema bevestigd een pijnlijke realiteit. Dat in onze moderne, geciviliseerde en gecultiveerde wereld vrouwen nog steeds strijd moeten leveren voor erkenning, waardering, gelijkwaardigheid, eerbied en respect”.

Onvermoeibaar en vastberaden wordt deze strijd volgens Bee geleverd in de volle overtuiging dat ooit eens de dag zal komen dat er geen behoefte meer zal zijn aan een dag waarop moet worden stilgestaan bij erkenning van gelijke rechten voor vrouwen.“Niet alleen respect, eerbied en ontzag voor de Surinaamse vrouwen, maar voor alle vrouwen wereldwijd. Jullie inspanning, toewijding en onmiskenbare toegevoegde waarde in de strijd tegen Covid-19 moet niet de reden zijn om de vrouw als waardige opponent te accepteren, maar juist de bevestiging dat u er altijd al was en altijd zult zijn. Vrouwen worden vandaag wereldwijd gefeliciteerd met deze dag. Maar waar zullen deze felicitaties toedienen, wanneer we morgen weer worden geconfronteerd met al het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan?”

De effecten van geweld tegen vrouwen verergeren bestaande sociaaleconomische ongelijkheden en onderstrepen de noodzaak van genderbewust beleid, genderbewuste wetten en budgeten. Het parlement kan volgens Bee slechts bijdragen aan het versterken van de juridische positie van de vrouw binnen onze samenleving. We beseffen dat enkel met aangepaste wet- en regelgeving we er nog niet zullen zijn, maar hopen daarmee wel wezenlijk bij te dragen aan gendergelijkheid en meer acceptatie van vrouwen binnen alle sectoren van onze samenleving. Uw deelname en invloed in besluitvormingsprocessen zijn onmisbaar. Ik roep eenieder op om deze 100ste viering van de Internationale Dag van de Vrouw als uitgangspunt te stellen voor de uitbanning van ongelijkheid op basis van geslacht. Ik ben ervan overtuigd dat wij als samenleving in staat zijn om de diepgewortelde historische, culturele- en sociaaleconomische barrières te doorbreken die vrouwen ervan weerhouden om als gelijkwaardige partner te participeren in het publieke leven en actief te worden betrokken bij besluitvormingsprocessen. Laat ons streven gericht zijn op niet alleen gendergelijkheid, maar ook het bereiken van genderevenwicht in bestuurlijke functies”, aldus de DNA-voorzitter.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: