DA’91: “Een gelijke toekomst voor ons allemaal”

Angelic Del Castilho, de voorzitter van DA’91, blikt terug op de afgelopen 46 jaar van de Internationale Dag van de Vrouw. “Dat is nu reeds 46 jaar een officieel erkende dag bij de Verenigde Naties en in deze 46 jaar zijn er zeker een aantal belangrijke vooruitgangen geboekt voor het leven en welzijn van de vrouw wereldwijd en in Suriname.” Het kan en moet echter beter, sneller en effectiever, vindt de politica. “Opvallend is dat over het algemeen rond 8 maart de hele wereld en ook in ons land verschillende instituten bijzondere aandacht besteden aan de positie van de vrouw om vervolgens voor de komende 12 maanden daar geen verdere aandacht meer aan te besteden”, zegt ze kritisch. De positie van de vrouw fundamenteel verbeteren, betekent de samenleving fundamenteel versterken en dat is wat wij nu dringend nodig hebben. Het betekent ook dat er dagelijks en bij elk besluit over nagedacht moet worden wat het effect zal zijn op de positie van de vrouw.

Het thema voor dit jaar is niet zomaar gekozen: ‘Een gelijke toekomst voor ons allemaal’. De generatie van gelijkheid. Overal in de wereld, en ook in Suriname, heeft de covid-19 pandemie een aanslag gepleegd op de vooruitgangen die vrouwen in de afgelopen decennia hebben gemaakt. Vele vrouwen hebben hun baan verloren of krijgen veel minder werk, hun onderwijs is gestagneerd en de kans op huiselijk geweld is ernstig toegenomen. Vrouwen hun leven is compleet op zijn kop gezet. Vooral de alleenstaande moeders worden dagelijks geconfronteerd met vrees voor de toekomst. En de consequenties van dit alles zullen veel langer voortslepen dan de pandemie zelf.

Maar vrouwen zijn ook in de voorhoede in de strijd tegen de pandemie; denk maar aan onze verpleegsters, artsen en vrouwen in andere verzorgende beroepen. In ons land zijn het onder meer deze vrouwen, die hun gezinnen en zo de samenleving in stand houden, onze economie draaiende houden. Het zijn onze vrouwen die ervoor zorgen dat nu de besmettingen afnemen en ons land zich gereed kan maken voor herstel van de covid-19 pandemie. Dit jaar op de Internationale Dag van de Vrouw is het belangrijk dat wij extra aandacht geven aan de transformatieve kracht van de gelijke participatie van vrouwen.

Het bewijs ligt daar: “Wij zien in de wereld om ons heen dat daar waar vrouwen de leiding hebben, er grotere investeringen zijn, sociale bescherming en grotere vooruitgang geboekt wordt in de bestrijding van de armoede. Wij weten dat in ons Suriname veel vrouwen zich ontfermen over kinderen die niet hun eigen zijn en vele stichtingen leiden die pogen verlichting te brengen bij de allerarmsten in onze samenleving. Ook in ons land zijn sterke vrouwen actief in de bescherming van onze natuur en milieu. De aanwezigheid van vrouwen in DNA moet resulteren in strakke beleidsmaatregelen in het kader van de klimaatsverandering en voor de bescherming van ons milieu. Ook in de bescherming van de mensenrechten zijn hoofdzakelijk vrouwen actief en zij eisen ook dat eerbiediging van de mensenrechten vast onderdeel zijn van de besluitvorming.  Het is duidelijk dat gendergelijkheid in de nog steeds door mannen gedomineerde politieke wereld  essentieel een machtsvraagstuk is. Daarom is het belangrijk dat wij erop toezien dat mannen onderdeel vormen van de oplossing.”

“Omdat wij, DA’91, voorstander zijn van een gelijke en duurzame ontwikkeling voor onze samenleving, stellen wij voor: quota’s te hanteren niet alleen voor politieke partijen en politieke kandidatenlijsten, maar ook binnen het bedrijfsleven en bij de invullen van alle besluitvormende en leidinggevende posities binnen de parastatalen. Dat de regering een gendergevoelige begroting indient en DNA daarop toeziet. Dat het CHP (Crisis- en Herstelplan) bijzondere focus legt op de sociale ondersteuning naar vrouwen, maar ook investeringen voor bedrijven onder leiding van vrouwen. Het herstel na de pandemie is de kans om voorgoed de vele generaties van uitsluiting en ongelijkheid achter ons te laten. Waar zij zich ook bevinden, vrouwen leveren een bijdrage voor ons allemaal en drijven de vooruitgang naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het is tijd om een toekomst van gelijke mogelijkheden te bouwen. Het is de taak van ons allemaal- en in het voordeel van ons allemaal. En vrouwen, zoals Shirley Chesholm het zei: “Als je als vrouw geen stoel aan tafel krijgt, neem dan je klapstoel mee!”, aldus Del Castilho.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: