Sham Binda vraagt aandacht voor deplorabele panden ministeries

In een crisissituatie is saneren de gouden formule. Daar staat assembleelid Sham Binda (VHP) volledig achter. Wel is hij van mening dat er niet bezuinigd kan worden op onderhoud van overheidspanden. Anno 2021 zijn er genoeg gebouwen van de overheid die in een deplorabele staat verkeren. Vele dienstwoningen in de verschillende districten bijvoorbeeld, zijn al jaren verwaarloosd. In gesprek met Dagblad Suriname attendeert Binda op de representativiteit van vooral de gebouwen waarin de ministeries gevestigd zijn. Schone, representatieve ruimtes zijn onmisbaar in elk overheidsgebouw, zowel voor de bezoekers als voor het personeel.

Over het algemeen geldt dat de eerste indruk de laatste indruk is. Dat heeft niet alleen betrekking op personen, maar ook op gebouwen, stelt Binda. “Men beseft onvoldoende dat wanneer je hoogstaand bezoek krijgt en het ministerie niet representatief is, je daar dan al slecht scoort. Laat staan dat buitenlanders zaken met je willen doen. Dus we kunnen niet saneren op het onderhoud van overheidsgebouwen.” De Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) aan de Cornelis Jongbawstraat, dat onder het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) valt, is compleet verwaarloosd, terwijl het een dienst is dat zich bezighoudt met het handhaven van de biodiversiteit in Suriname. Ook het pand van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ziet er niet oogverblindend uit.

Binda roept de regering op om aandacht te besteden aan dit vraagstuk. Hij stelt voor dat er een evaluatie gepleegd wordt van de huurcontracten. Vele overheidspanden voldoen niet aan de gangbare faciliteiten. “Het is dus niet terecht om daarvoor torenhoge betalingen te verrichten. KKF beschikt over vrijstaande panden. Waarom gebruikt de regering dat niet om afdelingen, waarvan het gebouw veel te wensen overlaat, daar onder te brengen?”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: