Uitbetaling Srefidensi- en Owru Yari-enveloppes aan online geregistreerde personen gestart

De uitbetaling van de Srefidensi- en Owru Yari-enveloppes aan personen die zich online hebben geregistreerd is gestart. Het ministerie van Financiën en Planning is maandag 1 maart gestart met de uitbetaling via de bank. Het proces ondervond wat stagnatie, omdat er bij de screening wat onvolkomenheden waren, zo laat het ministerie vrijdag 5 maart in een persbericht weten.

Tijdens het controleren van de registraties bleek onder andere, dat een aantal mensen hun gegevens verkeerd had ingevuld. Verder bleek, dat telefoonnummers ingevuld waren op plekken waar om identiteitsnummers werd gevraagd. Ook was in sommige gevallen op de plaats van bankrekeningnummers het nummer van een pinpas ingevuld.

Aan de banken is gevraagd de registraties die correct gedaan zijn alvast te verwerken. Het ministerie van Financiën en Planning heeft van de banken de garantie gehad, dat die registraties verwerkt zijn en dat de uitbetaling is gestart. 

Gelijktijdig is een aanvang gemaakt met het overmaken van gelden naar de rekeningen van de districtscommissariaten voor de personen die de enveloppes contant zullen ontvangen. Die personen zullen door de commissariaten geïnformeerd worden over hoe en wanneer de uitbetaling zal plaatsvinden.

Bij de screening is ook gebleken, dat personen die niet aan de voorwaarden voldoen voor de online registratie zich hebben geregistreerd. Daaronder vallen: 

– Personen jonger dan 21 jaar

– AOV’ers

– Personen die reeds financiële bijstand genieten

– Ambtenaren

– Personen in dienst bij overheidsinstellingen

– Personen in dienst van parastatalen

– Personen werkzaam bij particuliere bedrijven geregistreerd bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

– Busvergunninghouders, chauffeurs en boothouders

– Bus- en boothouders geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Voor deze groep geldt dat zij hun enveloppes samen met het maandelijks loon of de maandelijkse uitkering hebben ontvangen.

Personen hadden van 23 november tot en met 15 december de gelegenheid zich via een weblink te registreren voor de enveloppes, waarna de uitbetaling medio januari 2021 zou plaatsvinden. Bij de registratie kon men aangeven of men contant of per bank wenste te ontvangen. Daarna zou de screening en vervolgens de uitbetaling plaatsvinden. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: