Kinder- en Jongerentelefoon nu 1 maal 24 uur beschikbaar

De Stichting Kinder- en Jongerentelefoon'(KJT), die voorheen 8 uren per dag te bereiken is geweest op het nummer 123, is nu 1 maal 24 uur beschikbaar. Behalve via de telefoon kunnen kinderen, jongeren en mensen die namens kinderen en jongeren een probleem hebben of in gevaar zijn of dreigen te komen, ook via Facebook en WhatsApp contact opnemen met de stichting.

Met de nieuwe opzet kunnen ook mensen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en gender- gerelateerd geweld, gebruikmaken van de diensten. Vermeldenswaard is dat hun hulp(lijn)diensten nu onder een andere naam opereren, namelijk: Mi-Lijn (de Surinaamse uitdrukking voor vriend, metgezel, persoon op wie je kan rekenen in tijden van nood). De grondgedachte achter de nieuwe naam is dat mensen de dienst moeten zien en ervaren als een vriend, die ze kunnen vertrouwen en waarop ze in moeilijke tijden kunnen terugvallen.

TM

error: Kopiëren mag niet!