Gouden huwelijk voor echtpaar Gokoel- Bissesar

Het echtpaar Gokoel- Bissesar heeft op zaterdag 27 februari het feit mogen gedenken dat zij 50 jaar is getrouwd. Districtssecretaris Anwar Khedoe van Paramaribo Noord-West, die de districtscommissaris vertegenwoordigde, bracht de felicitaties. Het echtpaar mocht een felicitatiekaart, een bloemstuk, een ingelijste foto en een gesloten enveloppe in ontvangst nemen.

Echtgenoot Gokoel Jagdiespersad (78), is geboren op 29 juli 1942 in het district Suriname. In zijn loopbaan heeft hij gewerkt als monteur, graafmachine operator en chauffeur. Vanaf zijn 51ste is hij begonnen bij het Ministerie van Openbare Werken als chauffeur van de kolkenzuiger en heeft dit werk gedaan tot aan zijn pensionering. Na zijn pensionering heeft hij ongeveer 9 jaren gewerkt bij een bedrijf als portier. Hij gaf aan dat voetballen zijn hobby was in zijn jonge jaren. Tegenwoordig plant hij groenten voor eigen gebruik.

Echtgenote Bisessar Kiekie (67) zag het levenslicht op 26 december 1953 in het district Suriname. Zij komt uit een gezin van 6 kinderen, waarvan zij de 3e is. Zij heeft de lagere school doorlopen, maar niet afgerond. Zij mocht ook niet werken van haar ouders. Zij geeft aan dat slagbal spelen in haar jonge jaren haar hobby was. Nu heeft zij geen hobby’s meer en is zij huisvrouw.

Het echtpaar is gezegend met twee dochters, één  zoon, vijf kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Bijzonder aan hen is dat zij financiële steun geven in de mandir te Leiding 9a en ook aan hulpbehoeftigen. Thans blijft het echtpaar thuis, en geniet zij van hun pensioen. Het echtpaar geeft aan dat liefde, verdraagzaamheid, wederzijds begrip en eenheid de sleutel zijn voor tot het instandhouden van dit gezegend huwelijk.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: