Binnenlandse Zaken heeft luisterend oor voor dak- en thuislozen

De groep dak- en thuislozen, die vragen naar een structurele oplossing voor hun situatie waarbij zij geen aanspreekpunt hebben binnen de overheid, richt zich vooral op het ministerie van Binnenlandse Zaken, aangezien dit ministerie belast is met het vervaardigen van ID-kaarten. Van alle beperkingen die de dak- en thuislozen ervaren, is het niet kunnen beschikken over hun ID een van de meest naar voren gebrachte klacht.

Hendrik Setrowidjojo, politiek adviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, erkent de complexiteit van de vele strubbelingen, waarmee de doelgroep heeft te maken. Een van de zaken is het feit dat daklozen bij verschillende ministeries moeten aankloppen voor hun hulpvragen. Formeel valt de doelgroep onder het ministerie van Volksgezondheid, echter zijn zij voor bepaalde zaken bij Binnenlandse of Sociale Zaken terecht. De weg tussen deze ministeries is voor de doelgroep een zware klus, aangezien zij vaak ook niet de toegang hebben tot de juiste personen. “We willen een tussenpersoon die ons helpt”, smeekten de leden van de doelgroep maandag aan de Waterkant. Het idee van een one window unit, waarbij de hulpvraag van de mensen proactief door een overheidsmedewerker integraal wordt begeleid, is dan ook een reële optie.

Setrowidjojo beaamt dat een dergelijke aanpak de nodige studie behoeft voordat gesteld kan worden dat het levensvatbaar is. De beleidstopper beaamt dat uit het oogpunt van efficiëntie en gemak voor de doelgroep een aanspreekpunt nuttig kan zijn. Hij wijst er ook op dat een integrale aanpak als voordeel heeft dat overheidskantoren minder de gelegenheid hebben om hun verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Deze aanpak zou voor de doelgroep al enige houvast kunnen bieden. Setrowidjojo blikt terug naar een soortgelijk model in zijn periode als minister, de Kindertelefoon, een faciliteit die via hem tot stand kwam. Hij wijst er echter op dat een structuur nodig is om de doelgroep, de dak- en thuislozen, te kunnen bereiken. Setrowidjojo gaf in gesprek met Dagblad Suriname aan, de mogelijke oplossingen met de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, te zullen bespreken.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: