Nurmohamed: “Als iedereen meehelpt dan besparen we miljoenen voor zaken als onderwijs en internet voor schoolkinderen”

Suriname kent veel houten gebouwen. Vele bouwsels blijven vaak zonder onderhoud. Brandgevaar voor de buren, een onhygiënische situatie en verschillende andere vormen van overlast vloeien hieruit voort. Verschillende dc’s hebben recentelijk reeds aangegeven dat onderhoud in de eerste plaats een verantwoording is van de eigenaren. Verschillende buurten kennen decennialang een waterprobleem als het hard heeft geregend. Aan de andere kant kent Suriname de familieboedelproblematiek en speculanten, die bewust hun vastgoed zolang mogelijk vasthouden om te verkopen tegen de beste prijs. In beide gevallen is er geen sprake van onderhoud, uitzonderingen daargelaten.

Bermen en goten

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft op basis van de wetgeving de dc’s benaderd om een campagne te starten om bewoners te stimuleren om hun eigen bermen en goten schoon te houden. De minister wijst erop dat een dergelijk onderhoud vanuit de overheid een miljoenenoperatie is, welke niet elk jaar of om het jaar kan plaatsvinden. “Als iedereen meehelpt dan besparen we deze miljoenen voor andere zaken, zoals onderwijs en internet voor de schoolkinderen.” De minister noemt in dit verband ook de maatregelen, die zijn besproken met de dc’s dat wanneer onderhoud uitblijft, er boetes zullen volgen. Het ministerie kijkt ook naar de ontwateringsproblematiek en laat weten dat sommige percelen lager liggen dan andere. Deze gebieden kunnen alleen via een sluis of pompgemaal ontwaterd worden. Het ministerie geeft te kennen liever in deze oplossingen te investeren dan om geld uit te geven om goten op te halen. “Want anders houden we niets over om in sluizen en pompgemalen te investeren.” Bovendien moeten wij er rekening mee houden dat de regens toenemen, terwijl aan de andere kant veel gebieden, zoals Land van Dijk en Winti Wai, laag liggen. Dit verdient een structurele aanpak. Als voorbeeld noemt Nurmohamed de aanpak van de rioleringswerkzaamheden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waarop bepaalde burgers kritiek hadden, omdat het probleem daarmee niet zou zijn verholpen. “Zij zijn vergeten dat er daar een pompgemaal is en als dat niet gemaakt wordt, dan zal het water blijven terugkomen. Daarom is in het AZP-project ook opgenomen dat het pompgemaal zal worden vernieuwd.” Grotere rioleringsbuizen zijn eveneens in de plannen opgenomen.

Ook in verband met nieuwe verkavelingsprojecten, waarbijParamaribo uitbreidt, moeten er nieuwe kanalen bij gegraven worden, evenals nieuwe ontsluitingswegen.In het nieuw verkavelingsbeleid wordt dit opgenomen, aldus minister Nurmohamed.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: