President Santokhi: ‘Pakket aan maatregelen per 1 maart moet valutakoers beheersen’

In het kader van het verder beheersen van de valutakoers stelt de regering per 1 maart maatregelen in. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi dinsdag bij de beëdiging van legerofficieren in de Memre Buku Kazerne, aldus de Communicatie Dienst Suriname. Hij hield een uitvoerig betoog over de stand van zaken rond de besprekingen met het IMF en benadrukte dat de regering geen leningen afsluit. Hij zei dat de regering nog in onderhandeling is met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, en dat partijen al uit meer dan 95 procent van de onderhandelings issues zijn. 

‘Er is al overeenstemming bereikt. Er zijn nog enkele issues waarover wij nog onderhandelen met het IMF, omdat wij onderhandelen met inachtneming van de gevoelens in de samenleving en de sociaal maatschappelijke realiteit. Wij onderhandelen met het IMF in goede samenspraak met de samenleving, die vertegenwoordigd is in vakbonden en andere sociaal maatschappelijke organisaties. Wij onderhandelen op een waardige wijze, waarbij wij de belangen van de samenleving in acht gaan nemen en daar waar issues zijn moeten we oplossingen brengen. Als het IMF zegt i moes lib a koers. Dan zeg ik als president dat ik die koers onder controle krijg en dat lukt. Daarvoor hebben wij een pakket aan maatregelen goedgekeurd afgelopen zaterdag om de koers te gaan beheersen. Dit pakket aan maatregelen zal 1 maart ingaan om de koers te brengen naar een acceptabele hoogte en waar het een positieve werking zal hebben naar de koopkracht.’

President Santokhi zei ook, dat doordat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt er vertraging is ontstaan, ‘waardoor we datgene wat we verwacht hadden om dat in februari te halen niet zal lukken. We werken door, we onderhandelen door met het IMF, maar de IMF-steun is bestemd voor de Centrale Bank, ter versterking van de monetaire positie van het land, internationale reserve, betalingsbalanssteun, de koers, maar niet voor begrotingssteun.’ 

Het staatshoofd zei verder, dat de regering nog steeds zoekt naar fresh capital. ‘Goedkoop kapitaal, kapitaal tegen lage rente, dat beschikbaar is in de wereld om hier in te zetten om die dure leningen af te kopen, waarvoor we nu gemiddeld 14 tot 15 procent aan rente betalen per jaar en tegelijkertijd om projecten uit te voeren. Daarvoor is New Surfin opgericht, maar er zijn wat issues.’ 

Volgens Santokhi wordt vrijdag een nieuwe entiteit gepresenteerd aan het parlement. ‘Ons beleid gaat door om goedkoop kapitaal aan te trekken. We laten ons door niets afleiden. Waar er gecorrigeerd moet worden, nemen wij verantwoordelijkheid. Voor de rest gaan wij door met nationale besparingen.’

‘Men kan schrijven in de krant dat we lenen, maar dat is niet waar’

‘En ja, we regeren zonder te lenen. Men kan schrijven in de krant dat we lenen, maar dat is niet waar. Het is een onjuiste informatieverschaffing met onjuiste bronnen en dat moeten we resoluut afkeuren en afwijzen’, aldus Santokhi. ‘Ik weet niet met welk doel men vreemde organisaties hier lokaal moet ambiëren en presenteren met onjuiste informatie, terwijl de bronnen velerlei zijn binnen de regering, ook bij het IMF en andere internationale organisaties gezaghebbende organisaties om de informatie na te trekken. Ja! Juni, juli tot augustus hebben wij nog even moeten lenen voor het uitbetalen van de salarissen. Daarna leiden we het land op eigen kracht. Niet op kracht van kapitalisten die geld lenen. Niet met financiering van banken en ook niet met geldleningen vanuit het buitenland.’ 

‘Er is nu een niveau bereikt is, waarbij een ieder die van de staat een financiële tegemoetkoming moet krijgen in de vorm van salarissen, pensioenen, kinderbijslag en andere zaken, dat die elke maand met goed gevoel kan zeggen ik heb zekerheid daarop. Zo gaat dat blijven en wij gaan het verruimen. We zijn in onderhandeling met RaVakSur en andere vakbonden om te zorgen dat er koopkracht versterking komt op een zodanige wijze, dat het geen inflatoire impact heeft op de economie en op de salarissen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: