Noodkreet Openluchtmuseum Fort Nieuw-Amsterdam

“Het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam gaat met de dag achteruit. Wij doen een beroep op goedwillige landgenoten om de nood te helpen lenigen, door hoe miniem dan ook bij te dragen aan het in standhouden van het museumcomplex”, aldus directeur Gerard Alberga van museum bij wie werd aangeklopt om het reilen en zeilen van het museum te vernemen.

Overheidssubsidie

“Wij zijn door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de directeur van Cultuur ontvangen. De directeur van Cultuur heeft het museum bezocht. Wij hebben het gehad over hoe de toestand te verbeteren. De subsidie waaraan er al jarenlang niet wordt voldaan, werd aangekaart.”

Gesloten

“Het bestaan van Openluchtmuseum Fort Nieuw-Amsterdam wordt door het coronavirus en andere omstandigheden bedreigd. Vanwege de gezondheidsdreiging is het museum al een jaar niet toegankelijk voor het publiek. Tot zover bekend, wordt aangenomen dat er in de openlucht minder kans van besmetting bestaat. Echter moet niet vergeten worden dat tentoonstellingen in gebouwen en kleine cellen plaatsvinden. Dus het museum moest op slot om de spreiding van het virus tegen te gaan.”

Onzekere toekomst

“Er was met inachtneming van strenge covid-19 protocollen meerdere keren sprake van het toelaten van bezoekers tot het museumcomplex. De heropening is tot vier keer toe aangekondigd, laatstelijk nog op 1 januari 2021, maar moest tekens weer uitgesteld worden vanwege het stijgend aantal besmettingen. Er is geen zicht op wanneer het museumgebeuren zal normaliseren. Wij zijn gebonden aan strenge regels. Achter de schermen wordt er wel gewerkt. Er zijn tentoonstellingen opgezet en andere activiteiten voorbereid, waarvan het publiek tot nu toe niet heeft kunnen genieten.

Inkomsten weggevallen

“De middelen van de Stichting Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam zijn nooit toereikend geweest om naar behoren geëxploiteerd te kunnen worden. Het museum is geen instituut dat voldoende munt slaat uit haar bestaan en activiteiten. Entreegeld is de enige inkomstenbron. De gebrekkige subsidie van de overheid, die vijf jaar geleden voor het laatst werd overgemaakt, legt geen gewicht in de weegschaal. Donaties en schenkingen kunnen het gat ook niet dichten.”

Personeelsproblemen

“De salarissen van 23 personeelsleden wordt betaald door de ministeries van Binnenlands Zaken (11) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (12). Volgens afspraak zou het ministerie van OW&C 28 personeelsleden voor haar rekening nemen, maar daar is niet aangehouden. Het loon van het overig personeel moet door het museum opgebracht worden. Dat gaat heel moeilijk, omdat de entreegelden, onze enige bron van inkomsten, zijn komen weg te vallen.”

Werken achter de schermen

“Er wordt achter de schermen wel gewerkt. Wij hebben werk voor de mensen, maar kunnen ze niet betalen. Het loon, dat al niet hoog was, is gehalveerd. De medewerkers hebben begrip voor de moeilijke positie waarin wij verkeren. Maar zij moeten ook ergens van leven. Indien zij elders beter vanaf komen, kunnen wij niet anders dan begrip en respect tonen als zij het werkverband opzeggen.”

Dieven hebben vrij spel

“Door de penibele situatie waarin het museum zich bevindt, is het aantal bewakers van 7 naar 2 teruggevallen. Gebruikmakend van de lockdown en de zwakke bewaking hebben dieven meerdere keren ingebroken en hoognodige equipment weggedragen. Wij missen vooral de brushcutters, die nodig zijn om het terrein van 11 hectare te onderhouden. Het bosschage neemt de overhand. Het museum gaat achteruit. Wij doen een beroep om de samenleving om een steentje bij te dragen aan het in stand houden van ons cultureel erfgoed”, aldus museumdirecteur Alberga.

HD

error: Kopiëren mag niet!