Dc Wanica Noordwest voorstander van ondernemerschap

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noordwest heeft op dinsdag 9 februari 2021 samen met de minister van Openbare Werken veldbezoeken afgelegd, waarbij ook aanwezig waren de volksvertegenwoordigers Cedric van Samson, Ronny Aloema en Henk Aviankoi. De buurten die zijn aangedaan, zijn onder meer Land van Dijk, Ramgoelamweg, Lachmanweg en Sophia’s Lust. Deze buurten hadden problemen met verstopte rioleringen. Veldwerkers van het commissariaat hebben gewerkt aan het opheffen van deze verstoppingen. De werkzaamheden worden gedeeltelijk door machines verricht en deels door veldwerkers vanuit een boot gebruikmakend van trekhaken, die door de medewerkers van het commissariaat zelf zijn vervaardigd. Minister Riad Nurmohamed was erg ingenomen met deze manier van werken, welke ook kostenbesparend en effectiever is.


De delegatie bracht ook een bezoek aan een houtverwerkingsbedrijf, A&D Building and Wood Products, alwaar rondhout wordt verwerkt tot eindproducten. De dc vindt deze activiteiten bijzonder, gezien de verscheidene alternatieven die deze ondernemer biedt ten behoeve van de bouw en decor. De dc van Wanica Noordwest zegt volledig achter ondernemerschap op alle niveaus te staan.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: