Suriname en IMF zetten gesprekken voort

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben dinsdag virtueel overleg gevoerd met de technische missie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Suriname sprak met het IMF over de mogelijkheden tot samenwerking. Dit meldt het ministerie van Financiën en Planning dinsdagavond.

Tijdens het overleg werd vastgesteld, dat Suriname op eigen kracht al veel en werk heeft verricht, zonder het IMF en andere financiële instellingen. Minister Achaibersing onderstreepte ook, dat Suriname hoe dan ook het Crisis- en Herstelplan (CHP) zal uitvoeren. De maatregelen die met het IMF besproken worden, zijn allemaal onderdeel van het CHP.

Voorafgaand aan het overleg met het IMF, hebben de Surinaamse autoriteiten consultaties gehouden over het Crisis- en Herstelplan en een eventuele samenwerking met het IMF. Door het IMF zijn gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van De Nationale Assemblee, de CBvS, verschillende vakministers, bankinstellingen, bedrijfsleven organisaties, non-gouvernementele organisaties, de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Sociaal Economische Raad (SER), de Energiebedrijven Suriname (NV EBS) en de vakbeweging. Verder met mijnbouwbedrijven, de vereniging van cambiohouders, de procureur-generaal, de Consumentenkring en de Financial Intelligence Unit.

Het IMF refereerde aan de door Suriname gepleegde inspanningen. Zo is van Surinaamse zijde onder andere gezorgd, dat er onafhankelijke consultaties konden plaatsvinden tussen het IMF en lokale organisaties.  Het overleg met het IMF gaat voort. Over belangrijke punten, zoals de herschikking van de schulden en de wisselkoers, moet nog verder gepraat worden. Van Surinaamse zijde is benadrukt dat er aandacht moet zijn voor de gevolgen van deze beleidsmaatregelen voor de totale samenleving maar specifiek voor kwetsbare groepen. De gevolgen van Covid-19 hebben het probleem lastiger gemaakt. Het IMF is bereid te kijken hoe ook hierin enige steun geboden kan worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: