Regeringstop, DNA-leiding en coalitietoppers bespreken kwestie New Surfin NV

Gajadien: ‘Wel consensus om investeringsbedrijf op te zetten’

Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien deelt desgevraagd mee aan Dagblad Suriname dat maandagavond de regeringstop,  DNA-leiding en coalitietoppers bijeen zijn gekomen. Hierbij heeft er een succesvolle informatie-uitwisseling plaatsgevonden. Maandagmiddag hebben de fracties van de NDP, BEP, Abop en NPS middels een schrijven bij assembleevoorzitter Marinus Bee erop aangedrongen om een openbare vergadering uit te schrijven over de oprichting van ‘New Surfin NV’. De regering wordt uitgenodigd De Nationale Assemblee (DNA) op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken. Gajadien geeft aan dat assembleevoorzitter Marinus Bee medegedeeld heeft dat donderdag een fractieleidersoverleg gehouden wordt om een besluit te nemen met betrekking tot de te houden openbare vergadering terzake. Gajadien ziet in de afgelopen periode veel werk verzet worden, waarbij de communicatie binnen de coalitie en de samenleving wat tekortkomingen toont. Informatievoorziening naar de gemeenschap zal door de regering opgevoerd worden. Volgens Gajadien schijnt er wel consensus te zijn om een investeringsbedrijf op te zetten. Het traject wordt deze dagen goed onder de loep genomen.

FR

error: Kopiëren mag niet!