Beledigen is altijd strafbaar, ook via social media

Het ministerie van Openbare Werken in Nickerie heeft donderdag via een brief een ambtenaar laten weten, dat hij zich moet verweren voor op social media gedane negatieve uitspraken over zijn werkgever, minister Riad Nurmohamed. De ambtenaar zou volgens het ministerie zelfs ‘krachttermen’ hebben geuit in de richting van de minister.  ‘Als ambtenaar ben u verplicht om de uit uw functie voortvloeiende plichten nauwgezet en ijverig te vervullen en dient u zich te gedragen, zoals van een goede ambtenaar verwacht mag worden’, aldus het ministerie in zijn brief. ‘Omdat u als ambtenaar werkzaam bent in de publieke dienst, wordt van u vaak meer verwacht dan van een gewone werknemer. Als ambtenaar heeft u een voorbeeldfunctie en wordt van u verwacht dat u zich ook netjes gedraagt.’

Het ministerie waarschuwt de ambtenaar dat er maatregelen zullen worden getroffen indien hij zich niet mocht verweren of het verweer ‘niet steekhoudend blijkt te zijn’. Natuurlijk mag het ministerie ambtenaren vragen om zich te onthouden van bepaalde uitspraken op social media over de werkgever. De vraag die de brief van het ministerie van OW oproept, is of hetgeen de werknemer heeft gedaan bij wet strafbaar is.

‘Beledigen is altijd strafbaar’

In Suriname is ‘beledigen’ strafbaar gesteld. ‘Het maakt niet uit wie je beledigt.’ Dat de belediging wordt geuit in een post op Facebook onder ‘vrienden’ maakt geen verschil. ‘Wanneer het ter kennis komt van de beledigde partij, is het al strafbaar. De handeling staat vast en kan niet ontkend worden’, zo laat een advocaat aan Dagblad Suriname weten.

Franse uitspraak

Volgens een in april 2013 door het Franse Hooggerechtshof gedane uitspraak, is een belediging, die op Facebook wordt geuit, geen publieke belediging, waardoor de strafbaarheid aanzienlijk wordt verlaagd. De uitspraak van het Hooggerechtshof is gebaseerd op de uitlatingen van drie werknemers, die beledigende teksten op Facebook hadden geplaatst over hun werkgever. Zij werden vervolgens ontslagen, iets dat volgens een lagere rechtbank gerechtvaardigd was, omdat de werknemers hun werkgever publiekelijk hadden beledigd. Het Hooggerechtshof gaat echter niet mee in deze redenatie, omdat de uitspraken van de werknemers alleen zichtbaar waren voor vrienden, en het dus niet om openbare communicatie gaat.

Door de uitspraak is het onduidelijk waar precies de grens ligt tussen persoonlijke en publiekelijke communicatie. Wel lijkt het door de uitspraak moeilijker om mensen te ontslaan, die zich op hun persoonlijke Facebook-pagina negatief uitlaten over hun werkgever. De vraag blijft wat de rechter als persoonlijk ziet: zo is het ook mogelijk om uitlatingen te plaatsen op Facebook-pagina’s, die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. In de uitspraak van het Hooggerechtshof zouden beledigingen alleen opgevat worden als niet-publiekelijk als degene die beledigt een ‘kleine kring’ met vrienden heeft. Een Nederlandse rechter besliste in 2012 dat een ex-werknemer van Blokker terecht was ontslagen na negatieve uitlatingen op Facebook. Daarbij kon een collega meelezen wat er werd gezegd.

Nederlandse rechter: beledigen werkgever door werknemer op social media kan reden voor ontslag zijn

De kantonrechter in Arnhem ontbond in 2013 een overeenkomst van een werknemer met een werkgever. De werknemer had zijn werkgever op Facebook beledigd door het bedrijf en zijn leidinggevende uit te maken voor ‘hoerebedrijf’ en ‘hoerestumperd’ en andere (nog) minder fraaie kwalificaties. De werkgever had de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een dringende reden. Het beroep van de werknemer op het recht van vrijheid van meningsuiting kon de kantonrechter niet overtuigen. Volgens de kantonrechter is de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd en had de werknemer met zijn uitlatingen de grens overschreden.

Ook het argument van de werknemer dat ‘Facebook’ tot zijn privédomein zou behoren, werd door de rechter niet gehonoreerd. Naar het oordeel van de kantonrechter had de werknemer rekening moeten houden met het risico dat zijn vriendenkring op zijn uitlatingen zou kunnen reageren, met als gevolg dat derden buiten deze vriendenkring daardoor ook kennis konden nemen van deze negatieve uitlatingen over de werkgever. Nu de werknemer eerder was gewaarschuwd door zijn werkgever voor de mogelijke gevolgen van het doen van negatieve uitlatingen op Facebook, achtte de rechter de uitlatingen van de werknemer een dringende reden voor ontslag en de arbeidsovereenkomst werd ontbonden, zonder ontslagvergoeding. Deze uitspraak bevestigt dat het beledigen van een werkgever via social media, een (dringende) reden voor ontslag kan zijn.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: