Minister Walden lijkt geen haast te maken om KKF tegen het licht te houden

Onlangs kaartte het VHP-Assembleelid Sham Binda in De Nationale Assemblee aan, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) de regering een ‘exorbitante’ vergoeding zou vragen voor het feit dat de KKF als covid-19 isolatielocatie functioneert. Hoe hoog dit bedrag exact is, is nog onduidelijk. Er wordt uitgegaan van miljoenen SRD’s. Binda vindt dit het toppunt van belachelijkheid. ‘De KKF is een publiekrechtelijk orgaan, dat betekent dat de minister van Economische Zaken ten alle tijde kan beschikken over alles van de KKF, inclusief geld. Het kan nimmer zo zijn dat de KKF aan de regering een abominabel bedrag vraagt. Er zijn een heleboel zaken die minister Walden moet laten onderzoeken.’

Dagblad Suriname heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie benaderd met de vraag wat de stand van zaken is rond de KKF, maar zij reageerde in eerste instantie met de woorden ‘Nadere reactie volgt’ en vervolgens dat de directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, contact zou opnemen. Maar elke reactie bleef verder uit.

Binda wees er ook op dat zich binnen KKF zaken hebben voorgedaan die niet conform de wet zouden zijn, zoals het toelaten van oud-KKF-directeur Robert Ameerali bij geheime bestuursvergaderingen en het oprichten van allerlei stichtingen zonder duidelijkheid te verschaffen. ‘Wat is de status van al die stichtingen? Hoe kan het dat het jaarbeurscomplex verhuurd is aan stichtingen? Zelfs het schriftelijk bestand van KKF valt ook onder een stichting. Er zijn ook terreinen aangekocht. Waar blijft de controle? Er moet een bezem gehaald worden door KKF’, sprak Binda. 

Volgens het assembleelid doet de leiding van de KKF veel achter gesloten deuren, van enige transparantie blijkt geen sprake, zelfs niet naar de leden toe. 

‘Er is dus reden genoeg om de KKF hard aan te pakken en de minister heeft veel werk aan de winkel’, aldus Binda. Maar de vraag is vandaag de dag of minister Walden werkelijk veel werk aan de winkel heeft. Ze hult zich wat betreft de gang van zaken rond de KKF in stilzwijgen en verwijst voor de beantwoording van vragen door naar haar directeur, die vervolgens -vooralsnog- ook niet inhoudelijk reageert. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: