Gouden huwelijk voor echtpaar Ghurahoo – Ratchasing

Op 31 januari jongstleden herdacht het echtpaar Ghurahoo – Ratchasing het feit dat zij 50 jaren terug in het huwelijksbootje waren gestapt. Dagblad Suriname verkreeg de informatie van BIC Wanica Zuid-Oost. Echtgenoot Ghurahoo Widminter (Rudy) is geboren op 3 maart 1948 in het district Suriname. Hij komt uit een gezin van 4, waarvan hij de jongste is. Hij heeft de MULO met goed gevolg doorlopen en is in het bezit van een diploma. Na zijn schoolperiode trad hij in dienst bij het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij op de afdeling Financiële en Comptabele zaken, sectie verificatie. Na enkele jaren aldaar te hebben gewerkt werd hij betaalmeester, waarna hij opklom tot chef kredietbewaking. Hij ging, na 40 productieve en actieve jaren in overheidsdienst gewerkt te hebben, met pensioen. Zijn hobby’s zijn voetballen en tuinieren. In zijn jeugdjaren heeft hij gevoetbald voor S.V. Transvaal, waarbij hij zelfs heeft deelgenomen aan een Concacaf toernooi in Guatemala. Hij heeft daarna met enkele vrienden de veteranen voetbalclub “Old Star” opgericht, alwaar hij 10 jaren de aanvoerder was en op zijn 60ste is hij hiermee gestopt. Echtgenote Ratchasing Prabhawatie is geboren op 15 mei 1952 in het District Suriname. Zij komt uit een gezin van 13, waarvan ook zij de jongste is. Ook zij heeft de school (Van Sypesteynschool) met goed gevolg doorlopen. Zij heeft op diverse Notariaten haar krachten gegeven. Verder heeft zij altijd voor het gezin en de huishouding gezorgd. Haar hobby is tuinieren, het liefst het planten van bloemen.

Het huwelijk van het echtpaar is gearrangeerd en wel door een familielid. Hieruit zijn er 3 kinderen geboren, en wel 2 zonen en 1 dochter. Alle kinderen zijn goed terecht gekomen in de maatschappij. Jammer genoeg, is de oudste zoon ons voorgegaan; hij heeft het tijdige met het eeuwige verwisseld. Het echtpaar is verder 4 kleinzonen rijk.

De Districtssecretaris Stephen Dompig,  die de Districtscommissaris Mohamed S. Goelaman vertegenwoordigde bracht de felicitaties over aan het echtpaar. Hij was vergezeld van de collega Districts Secretarissen Chermine Wirjotaroeno en Judith Hasselbaink. Het echtpaar kreeg een bloemstuk, een felicitatiekaart en een ingelijste foto overhandigd. De financiële middelen die gepaard gaan bij zo een jubileum zijn ook voor dit echtpaar overgemaakt en wel op een door hun aangegeven bankrekening.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: