NDP-Assembleelid Bouva: ‘Ik dring er bij TCT-minister op aan, dat de Taxiwet zo goed en zo snel mogelijk naar het parlement komt’

Wet al in december 2012 aan rvm aangeboden

De taxisector in Suriname wacht al jaren op de komst van ordening van de sector en van een Taxiwet. Er is veel wildgroei onder de taxibedrijven en de vele individuen die rondrijden in auto’s met een bordje ‘Taxi’ op het dak of achter een van de ruiten. Het is publiek geheim dat veel mensen, die overdag gewoon een beroep uitoefenen, na hun werk gaan hosselen als taxichauffeur, zonder welke vergunning dan ook. Al medio december 2012 werd de concept Taxiwet van 2 mei voor goedkeuring aangeboden aan de raad van ministers (rvm), maar het bleef vervolgens stil. De conceptwet bereikte niet De Nationale Assemblee. 

‘Taxiwet behoort een van de prioriteiten van deze regering te zijn’

NDP-Assembleelid Melvin Bouva lijkt hierin verandering te willen brengen. In gesprek met Dagblad Suriname zegt hij: ‘Dit behoort een van de prioriteiten te zijn van de regering, lees de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), en ik zal als lid van de commissie van TCT in De Nationale Assemblee (DNA) en ook bij de eerstvolgende geschikte gelegenheid er bij de minister op aandringen dat de Taxiwet en zaken met betrekking tot de ordening van het taxiwezen, maar ook de Toerismewet en het Master Tourism Plan, zo goed en zo snel mogelijk naar het parlement komen.’

De toenmalige ministers, Edward Belfort (Justitie & Politie) en Falisie Pinas van Transport Communicatie en Toerisme, zeiden eind maart 2014 dat de komst van Suriname Taxi Centrale (STC) – van de inmiddels bekende gele taxi’s in het Surinaamse verkeersbeeld – ‘de eerste stap naar ordening van het transportwezen’ was. Belfort sprak bij de start van dat taxibedrijf zijn ongenoegen uit over het roekeloos rijgedrag, de klantonvriendelijkheid en het gebrek aan veiligheidsmaatregelen bij grote delen van het openbaar vervoer. Een groot aantal bestuurders van taxi’s en bussen vormt een groot gevaar in het verkeer. ‘Ik begrijp de hossel, maar den man e krin a dan soms ten koste van mensenlevens.’ 

Pinas was ook ‘zeer verheugd met dit goede initiatief’. De toenmalige minister zei dat er nog meer moeite gestopt zal worden in het ordenen van de transportsector. ‘Er ligt al een concept van de Taxiwet klaar, maar we gaan niet wachten op de wet.’ Inmiddels is het 2021 en er wordt dus zeer lang gewacht op die wet en men wacht nog steeds, terwijl de taxisector gebaat is bij snelle formalisering van die wet en bij ordening van de sector.

Bouva blikt in gesprek met Dagblad Suriname terug. ‘Ik heb mij als lid van de commissie TCT in mijn eerste periode in DNA bijzonder beziggehouden met wat mij betreft, drie basale wetten op het beleidsgebied van TCT, met name de Toerismewet, Master Tourism Plan en de Toerisme Autoriteit, dat is één pakket, maar ook de Taxiwet en de ordening van het taxiwezen. De Taxiwet is dus een van de zaken die ik als hoge prioriteit heb vanaf het begin.’ 

‘Concepten hebben het parlement niet bereikt’

‘Opeenvolgende ministers hebben ook op mijn aandringen wel wat concepten bewerkstelligd en die ook besproken met elkaar en wat stakeholders, maar tot op dit moment hebben ze het parlement niet bereikt. Laat mij zeggen, als vicevoorzitter van de assemblee heb ik informeel wel wat concepten ontvangen, zowel van de Toerismewet als van de Taxiwet, met de bedoeling dat ze verder door de minister zouden worden besproken, voorbereid en via de ministerraad en de Staatsraad naar het parlement officieel zouden komen en wij dus onze feedback daarover konden geven.’

‘Stand van zaken op dit moment niet bekend’

Bouva weet echter niet wat de stand van zaken vandaag de dag is. ‘Wat de stand van zaken op dit moment is, is mij niet bekend. Wat mij wel bekend is, is het feit dat de noodzaak blijft en dat het prioritair blijft. Zo ook de Toerismewet om die sector, welke zo potentieel is, te ordenen. Maar, ook waarover we nu praten, de Taxiwet blijft actueel, blijft prioriteit, blijft noodzakelijk om zeker in deze tijd van covid deze sector goed te organiseren dat de bonafide, goede bedrijven en taxichauffeurs er het maximale uit kunnen halen. Dat in feite ervoor wordt gezorgd dat er regels zijn, dat de regels voorspelbaar zijn voor iedereen en dat de wild-wild van iedereen om zomaar een auto te pakken en te gaan rijden, beter wordt georganiseerd. Dat de veiligheid ook van de burgers daarmee wordt gegarandeerd, want het aspect van veiligheid komt erbij kijken, ook verkeersveiligheid. Er zullen wat standaarden moeten zijn. En de standaarden die moeten ook aansluiten op de standaarden van wat internationaal gangbaar en hanteerbaar is, natuurlijk, en dat onderschrijf ik, afgestemd op de realiteit van Suriname.’

‘Belangrijk dat huidige minister binnen afzienbare tijd Taxiwet presenteert aan assemblee’

‘Ik vind het dus belangrijk dat deze huidige minister nu definitief de conceptwet aanscherpt en actueel maakt aan de realiteit van vandaag en dat hij binnen afzienbare tijd een concept presenteert aan De Nationale Assemblee. Wat we nu hebben gezien in de zoveel tijd die achter ons is, is dat de sector zich in belangrijke mate zelf heeft proberen te ordenen. Ik verwijs naar de taxicentrales die zijn opgekomen, nu heb je zelfs bedrijven die online hun diensten aanbieden, dus de techniek gebruiken om diensten aan te bieden, zonder dat er daartoe vanuit overheidswege wet- en regelgeving voor is. Dus de noodzaak wordt nog groter, met als doel om de sector te ordenen en dat mensen in deze een beter bestaan hebben en dat de mensen die gebruik maken van die diensten natuurlijk veilig zijn.’

‘Dus daar komt het op neer, ik kijk er zelf naar uit. Mijn ondersteuning, voor zover dat wetsvoorstel dat in DNA komt voldoet aan de minimale eisen, waarbij ook de stakeholders vooral zijn gehoord en waarbij rekening wordt gehouden met de internationale standaarden, dan hoop ik dat we daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de sector.’ Ondanks herhaald verzoek bleven vragen van Dagblad Suriname aan TCT-minister Albert Jubithana over de stand van zaken rond de Taxiwet onbeantwoord.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: