Directeur EZ: ‘Bestuursambtenaren en ressortraadsleden mogen vooralsnog geen prijscontroles uitvoeren’

Het districtscommissariaat Saramacca publiceert sinds kort de prijzen van basisgoederen per ressort en per supermarkt op haar Facebookpagina, Burger Informatie Centrum Saramacca. Aangezien Saramacca 56 actieve supermarkten/winkels heeft, heeft districtscommissaris Sherin Bansi-Durga besloten om de informatie per ressort te verwerken. Afbeeldingen van prijslijsten worden gepubliceerd op Facebook, waardoor die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Om prijscontroles goed en vaak te kunnen uitvoeren, zijn bestuursopzichters in de eerste week van januari getraind in de proceduregang rond prijscontroles.

Districtscommissaris Bansi-Durga zegt via haar Facebookpagina dat de door haar gehanteerde werkwijze van publicatie van de prijzen als gevolg heeft dat er weinig tot geen corruptie zal zijn bij de controle van de winkels. ‘De consumenten worden wat bewuster bij het doen van inkopen bij de winkels. Dit zal ook leiden tot transparantie van de verschillende prijzen in de winkels.’ Volgens haar heeft ook de klant voordeel van de werkwijze. ‘De consument bepaalt zelf waar hij of zij gaat inkopen. Men kan dan ook een direct beeld hebben waar de producten duur of goedkoop zijn. Tot nu toe hebben wij heel wat positieve reacties van de burgers ontvangen op de voorlopige publicatie van prijzen op onze Facebookpagina Burger Informatie Centrum, ook bekend als onze BIC-pagina. Verder worden de problemen van de winkeliers meegenomen, want zij reageren ook op onze BIC-pagina. Ook wordt de concurrentiestrijd aangewakkerd in het district, waardoor de winkeliers gedwongen zullen worden om niet alleen hun winstmarge aan te passen aan het wettelijke toegestane, maar ook slim in te kopen.’

De districtscommissaris zegt verder dat door decentralisatie van de prijscontrole naar de districten, de druk op de regering c.q. minister van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie op het prijzenfront voor een belangrijk deel komt weg te vallen. In een reactie zegt de directeur Economische Zaken, Arun Jadoenatmisier, tegenover Dagblad Suriname dat vooralsnog bestuursambtenaren en ressortraadsleden geen bevoegdheid hebben om prijscontroles uit te voeren. 

‘Bestuursambtenaren en ressortraadsleden helpen nu wel bij prijsopnames en vervallen producten’

‘Krachtens de Wet Prijszetting en Prijsbewaking en de Wet Bedrijven en Beroepen is de minister van EZ bevoegd functionarissen aan te wijzen, die belast zullen worden met het toezicht en de naleving van de bepalingen genoemd in voornoemde wetten. Het ministerie heeft nu een traject ingezet om bestuursambtenaren en ressortraadsleden te trainen met betrekking tot deze aangelegenheden. In Saramacca zijn de trainingen al afgerond.’

‘Op dit moment helpen bestuursambtenaren en ressortraadsleden wel bij prijsopnames en vervallen producten, die ook worden gecontroleerd. Naast de basisgoederen worden wel andere producten gecontroleerd, maar primair richt de prijscontrole zich op de basis van strategische goederen, die vrijstelling hebben van invoerrechten en omzetbelasting. Wij willen dat de consument deze goederen voor de gepubliceerde prijs koopt en niet duurder. Derhalve wordt ook gecontroleerd of de winkelier een rechtsgeldige vergunning heeft en of hij zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden. Wie zich niet hieraan houdt, mag rekenen op fikse maatregelen. EZ zal er alles aan doen dat de consument niet wordt benadeeld en goederen voor de vastgestelde juiste prijzen kan kopen.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: