Activist Pique en groep demonstranten dienen via petitie aan Assemblee 9 eisen in bij regering

Activist Siebrano Pique en zijn groep demonstranten hebben woensdag rond het middaguur hun petitie voorgelezen en aangeboden aan De Nationale Assemblee. In de petitie worden echter geen eisen gesteld aan het parlement, maar aan de regering.

De demonstranten eisen in essentie, dat de regering zorgdraagt voor een leefbare situatie voor elke Surinamer.

De groep eist

  1. terugdraaien van de ‘receptuur’ van het IMF per direct;
  2. dat ambtenaren in dienst van de overheid welke nog steeds niet zijn uitbetaald, zo spoedig mogelijk over hun salaris kunnen beschikken; dat ambtenaren die thuis zijn geplaatst zonder een valide reden, waarvan hun gezinnen de dupe worden, wederom geaccommodeerd dienen te worden;
  1. dat de prijzen van consumptiegoederen en basislevensmiddelen in de winkels per onmiddellijk omlaag gebracht dienen te worden; 
  2. de lang beloofde looncorrecties van de werkende klasse een feit behoren te zijn;
  3. herziening van de belastingschijven;
  4. betaalbare medische zorg en medicamenten voor elke Surinamer;
  5. stabiliseren van de huidige wisselkoers welke gepaard gaat met diverse noodlottige stijgingen op alle gebieden;
  6. het voeren van een eerlijk en transparant beleid naar het volk toe;
  7. gelijke kansen voor elke Surinaamse burger ongeacht ras, geloof of etniciteit.

Het aanbieden van de petitie verliep in een rustige sfeer. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: