Discussie over anticorruptie

Op 29 januari houdt DA’91 voor de vierde keer een bijeenkomst over anticorruptie. De politieke partij ziet corruptie als de basis van armoede. “De kosten van corruptie worden door de armen betaald”, zegt Angelic Del Castilho. “Het snijdt in alle sectoren en mensen moeten beseffen dat het een niet ver-van-mijn-bed-show is. Het doel dit jaar is om mensen te empoweren. Het gekozen thema heeft als doel om de mens te laten beseffen dat hij in staat is om verandering in die situatie te brengen en corruptie mee te helpen bestrijden. Deze discussie is niet eenmalig, want de strijd tegen corruptie is er continu.” Naast het thema heeft de organisatie ook gekeken naar wat de burger zelf kan doen tegen corruptie. Het belangrijkste dat uit de eerste lezing naar voren was gekomen, is dat het genot van de basisrechten voornamelijk van de mensen in het binnenland wordt aangetast. Tijdens de tweede avond lag het accent op het terughalen van gestolen gelden en dat het Openbaar Ministerie veel beter moet worden toegerust om deze taak adequaat te kunnen uitvoeren. In 2020 werd gekeken naar de financiering van politieke campagnes als bron van corruptie. Onder meer werd de rol van het grootkapitaal en uit het crimineelmilieu verkregen geld besproken en welke invloed dat heeft op het stemgedrag van personen. Voor Del Castilho is het ongehoord dat sponsoren bepalen wie in rvc’s komen te zitten.

Om de jongeren te betrekken, wordt het programma zo breed mogelijk uitgezet. Del Castilho spreekt de hoop uit dat alle bevindingen uit de discussiedagen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden overgenomen.

RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: