“There is no time to lose”

De regering kreeg vrijdag groen licht van De Nationale Assemblee (DNA) om voor een jaar 10% aan solidariteitsheffing te innen van personen die een jaarsalaris hoger dan SRD 150.000 hebben. Die 10% extra is op het meerdere van het maandinkomen boven SRD 12.500. De Wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting 1922 en Wet Omzetbelasting 1997 zijn daarvoor gewijzigd. De bedoeling is om hiermee ruim SRD 600 miljoen extra binnen te halen. Zowel Financiënminister Armand Achaibersing als coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien vonden dat er geen tijd meer te verliezen is om de financiële problemen een halt toe te roepen. Vandaar de noodzaak van deze wijzigingen. “There is no time to lose”, werd benadrukt. De solidariteitsheffing op de loonbelasting en inkomstenbelasting werkt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021, terwijl de verhoogde omzetbelasting per 1 februari 2021 ingaat.

Regering moet parlement binnen 6 maanden informeren

Gajadien (VHP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat tijdens de regeringen onder leiding van ex-president Desi Bouterse tussen 2010 en 2020 gewacht is op de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en dat dit om diverse redenen uiteindelijk toch nooit werd ingevoerd. “Met de wijziging van de Wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting 1922 en Wet Omzetbelasting 1997 in het kader van de 10% solidariteitsheffing voor een jaar, heeft de regering van president Chandrikapersad Santokhi wel getoond dat zij de daad bij het woord voegt.” In de motie van de coalitie, voorgelezen door Gajadien, is de regering opgeroepen om het parlement binnen 6 maanden zo omstandig mogelijk te informeren over de belastinghervormingen die zullen worden doorgevoerd, de voortgang daarvan en de voorlopige resultaten. Deze motie van de coalitie werd met 41 stemmen aangenomen. Gajadien roept alle actoren op om zich aan de regels te houden en netjes hun bijdragen af te dragen, omdat het uiteindelijk gaat om het gezond maken van de economie.

De motie van de coalitie

In de motie van de coalitie werd de regering opgeroepen om te werken aan de verschuiving van directe belastingen (op loon uit arbeid) naar indirecte belastingen (op consumptie), zulks met het oog op rechtvaardigheid en eenvoud. “Dat de regering alles eraan zal doen om de sectoren die nu geen belasting betalen binnen het formele en fiscale circuit te krijgen, zodanig dat deze sectoren in de vorm van belastingafdracht hun bijdragen leveren aan de financiering van de staatskas en dat de regering zich zal inzetten om de communicatie voor wat betreft deze maatregelen goed verstaanbaar en begrijpelijk over te brengen naar de samenleving”, aldus Gajadien citerend uit de motie.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: