‘Huidige Covid-maatregelen nog gedurende een week gecontinueerd’

De Communicatie Dienst Suriname bericht dat het Outbreak Management Team vrijdag in een evaluatie-bijeenkomst de Covid-19-statistieken van de afgelopen week heeft besproken. Het gemiddelde aan dagelijkse nieuwe positief geteste personen is nog steeds te hoog. Dat zijn nu ongeveer 79 nieuwe infecties per dag. Daarnaast zijn de meeste besmettingen te herleiden tot een periode rond de jaarwisseling. 

De regering heeft besloten aan de hand van de weekevaluatie, dat de huidige maatregelen vooralsnog gecontinueerd worden voor een week. De regering zal de komende week verder evalueren en middels persconferenties de samenleving informeren met betrekking tot de infectie trend. Intussen zal met de diverse sectoren die nu nog gesloten zijn, gewerkt worden aan verdere aanscherping van de protocollen.

Vanwege het hoge aantal actieve gevallen is de druk op het zorgpersoneel verder toegenomen in de afgelopen week. Het ministerie van Volksgezondheid doet er alles aan om kwalitatief goede gezondheidszorg aan te bieden aan elke besmette persoon.

De ‘R’, ofwel het reproductiviteitsgetal, heeft de afgelopen week een lichte daling vertoond en is momenteel rond 1. Het positiviteitspercentage is in de afgelopen gedaald van 27% naar gemiddeld 21%, met een gemiddelde van 18% in de afgelopen 3 dagen. In de afgelopen 7 dagen zijn 8 personen overleden als gevolg van Covid-19-besmetting.

In de afgelopen week is, zoals was afgesproken, overgegaan tot heropening van de Centrale Markt aan de Waterkant en de Noodmarkt aan de Kankantriestraat te Abrabroki. Dit heeft plaatsgevonden na inspectie en aanpassing van de markten in overleg met de werkgroep Protocollen van het Outbreak Management Team.

‘Het is duidelijk dat wij nu, gezien het aantal besmettingen, nog steeds op een gefaseerde wijze de diverse sectoren zullen openstellen. Echter laat de situatie zoals die nu is, het nog niet toe’, aldus het Covid-19 Clusterteam van ministers.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: