President Santokhi brengt in februari werkbezoek aan Nederland op uitnodiging van premier Rutte

President Chandrikapersad Santokhi en minister-president Mark Rutte van Nederland hebben elkaar woensdag telefonisch gesproken om de stand van zaken in de relatie tussen Suriname en Nederland te bespreken.

Beide regeringsleiders hebben het voornemen de betrekkingen verder op te voeren en in dat kader is nu afgesproken dat president Santokhi, op uitnodiging van zijn collega Rutte, in de tweede helft van februari een werkbezoek zal brengen aan Nederland. Dit bericht de Communicatie Dienst Suriname.

President Santokhi zal ook van de gelegenheid gebruik maken ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora.

Nadere voorbereidingen voor het bezoek zullen door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen ter hand worden genomen.

De betrekkingen tussen Suriname en Nederland zijn sinds het aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk geïntensiveerd en inmiddels heeft minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, een traject van hernieuwde samenwerking ingezet.

De besprekingen tussen beide regeringsleiders hebben ertoe geleid, dat de diplomatieke relaties tussen beide landen op ambassadeursniveau zullen worden hersteld. De technische samenwerking is inmiddels gereactiveerd en heeft geresulteerd in het Hoog Ambtelijk Overleg dat in november heeft plaatsgevonden.

Verschillende beleidsterreinen zijn geïdentificeerd voor concrete samenwerking, alsook de bestedingsallocatie van de resterende verdragsmiddelen. Ook is de ondersteuning op het stuk van de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds bevestigd.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: