Polytechnic College Suriname start 2021 met grootse plannen

“Beleid gericht op verdere professionalisering en internationalisering”

Het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft het collegejaar 2021 officieel gestart middels het openingscollege op dinsdag 05 januari 2021. Het openingscollege, dat gebruikelijk een groot evenement is, heeft dit jaar online plaatsgevonden middels het Zoom platform. Het thema van het openingscollege luidde: ‘Veiligheid en ondernemerschap’. Aan het online college hebben naast studenten, staf en directie van het PTC, ook de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi deelgenomen. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, heeft in een videoboodschap met name de studenten toegesproken. In haar boodschap heeft zij ook het PTC gecomplimenteerd met zijn vergevorderd afstandsonderwijstraject en de studenten succes toegewenst voor het nieuw collegejaar. “Blijf studeren, wat er dan ook gebeurt”, aldus de minister Levens. Naast de minister van Onderwijs hebben ook de directeur van het Polytechnic College Suriname (Glenn Holband) en de voorzitter van het PTC-bestuur (Ashokkoemar Rambali) zich tot de studenten gewend. Het openingscollege is vervolgens verzorgd door twee gastdocenten van Hogeschool Saxion (University of Applied Sciences) in Nederland, Karin Verschoor (directeur School of Commerce & Entrepreneurship) en René Westra (directeur sector Veiligheid).

Grote plannen voor 2021

Glenn Holband, directeur van PTC, complimenteerde de studenten met de ‘gedurfde’ stap om ondanks de moeilijke sociaaleconomische omstandigheden van ons land toch onderwijs hoog op de prioriteitenlijst te hebben. Hij gaf aan dat 2021 een belangrijk jaar is voor het PTC. Ten eerste zal het PTC samen met haar partner Saxion drie nieuwe programma’s ontwikkelen voor het volgend collegejaar, met name: ‘Ondernemerschap’, ‘Toerisme’ en hopelijk ‘Veiligheid.’ Ten tweede, met het oog op het verder internationaliseren van het instituut, zal in de komende maanden een aanpassing gepleegd worden in de naam van het instituut. Ten derde worden er drie nieuwe innovatieve specialisaties toegevoegd aan het bachelorprogramma Information & Communication Technology, te weten: Artificial Intelligence, Data Science en Robotics. De Inter-American Development Bank financiert een deel van de kosten voor de ontwikkeling van het curriculum, terwijl Petronas Suriname E&P B.V. de kosten van twee nieuwe robots, die reeds onderweg zijn, voor haar rekening heeft genomen. Hij gaf ook aan dat na 23 jaren gebruik te hebben gemaakt van de locaties van derden, het PTC een aanvang maakt met de bouw van haar eigen lokalen. De directeur sprak ook een woord van dank uit richting de stakeholders, die zich nu inzetten om de volledige campus van het PTC gerealiseerd te krijgen.

Samenwerking Hogeschool Saxion en PTC

De gastdocenten zijn verder ingegaan op het thema van het college, namelijk veiligheid en ondernemerschap. Verschoor heeft benadrukt dat in de komende periode Saxion, met het oogpunt op ondernemerschap, meer gaat samenwerken met het PTC. Er is reeds een onderzoek gedaan onder de studenten omtrent ondernemerschap. Hieruit is gebleken dat de meerderheid studenten die zich hebben ingeschreven voor het collegejaar 2020- 2021 graag een eigen onderneming willen starten. Vanaf september 2021 zal een bestaande Minor van het Saxion, te weten Minor Internationaal Management en Ondernemen, ook geïntroduceerd worden via PTC. Er zal verder gewerkt worden aan ondernemerschap (onderzoek, motivatie, stimulatie) onder PTC-studenten. Het streven is om gezamenlijk een “Living Lab For Conscious Business” in Suriname op te zetten. Westra merkte op dat veiligheid zowel in Nederland als in Suriname hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Ook benadrukte hij de opvallende verschillen en de overeenkomsten tussen deze twee landen voor wat betreft het aspect ”veiligheid”. Het Saxion biedt twee bachelorprogramma’s aan, die betrekking hebben op dit thema, met nam: Integrale Veiligheidskunde en Security Management. Sedert 2019 onderzoeken Hogeschool Saxion en PTC de mogelijkheid om het bachelorprogramma Integrale Veiligheidskunde te verzorgen in Suriname. Centraal staat hierbij dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd moet blijven.

error: Kopiëren mag niet!