Weinig hoop voor koersstabilisatie door verhoging SRD-kasreservepercentage van 35% naar 39%

Per 30 december is de kasreservepercentage bij de SRD aangepast van 35% naar 39%. De banken hebben hierin hun goedkeuring toegezegd aan CBvS. Kasreserve houdt in dat de banken een deel van hun middelen aan CBvS moeten afdragen, dat deel heet het kasreservepercentage. Het komt erop neer dat de banken minder middelen gaan overhouden om uit te lenen en zo komt er minder geld in de samenleving. “Daardoor kan de vraag naar consumptie afnemen en dat kan maken dat de wisselkoers in balans komt. Een ander effect is ook dat de noodzakelijke investeringen, om de productie op te voeren, afnemen doordat de rente omhoog gaat”, attendeert een ondernemer in gesprek met Dagblad Suriname.

Het betreft de zoveelste inspanning om koersstabilisatie teweeg te brengen. Volgens de ondernemer is deze poging weinig hoopgevend doordat de verhoging van de SRD-kasreservepercentage in samenhang met andere maatregelen dient plaats te vinden. “Alleen verhoging van het kasreservepercentage zal nooit werken.” Er zijn namelijk tal van oorzaken die de wisselkoersen instabiel hebben gemaakt, zoals de diep ingewortelde ongelijke verdeling van inkomens. “Hierover heb ik geen enkele econoom horen praten. Het grootste deel van het inkomen gaat naar een kleine groep van de bevolking. En die kleine groep beheert de valutamarkt en zij drijven de koersen op.” Om dit probleem op te lossen is het cruciaal dat er wat gedaan wordt aan de spreiding van de duurzame economische ontwikkeling. “En dat ligt in de agro-industrie, maar geen enkele regering is geïnteresseerd in deze sector. We zijn dus nog lang niet verlost van de koersproblematiek”, aldus de ondernemer.

error: Kopiëren mag niet!