Nancy Kids Care –Instituut werkt aan thuisbegeleiding kinderen met Downsyndroom

Nancy Kids Care –Instituut (NKC) is gespecialiseerd in het geven van adaptief onderwijs in Suriname en richt zich ook op kinderen met een speciale hulpvraag. De school opende in juli 2017 haar deuren met 7 leerlingen. Ondertussen is het NKC Instituut gegroeid naar 107 leerlingen. Directeur Nancy Nathoenie vertelt dat het door haar opgerichte instituut nu de vleugels uitslaat door een samenwerking met een stichting in Nederland.

“Wij zijn een samenwerking aangegaan met Dutch Down Support Foundation voor het verzorgen van thuisbegeleiding aan een aantal gezinnen.” Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang voor het nieuwe project ‘Thuisbegeleiding voor jonge leerlingen met het syndroom van Down’, licht Nathoenie verder toe.

Dutch Down Support

Sandra van Duijl vertelt enthousiast over haar grote affiniteit met Suriname en dat zijzelf moeder is van de 22-jarige Laurens, die leeft met het Downsyndroom. De Nederlandse stichting werkt met een ervaringsdeskundige in thuisbegeleiding en hanteert de in Australië ontwikkelde methodiek ‘small steps’. Kleine stappen, is een vroeghulp methode voor kinderen met ontwikkelingsachterstand. Het doel van het project is dat school en ouders de handen ineenslaan. De methode heeft ook aantoonbaar geholpen in het leven van Van Duijl. Het helpt om om te kunnen gaan met de nieuwe situatie door het een plek te geven. Alle stappen van de ontwikkelingsfase van jonge kinderen tot het 7e levensjaar staan in het boek. Stapjes als zelfredzaamheid, zoals eten, drinken, aankleden, lopen en springen, komen erin voor. Ook de ontwikkeling van de taal komt aan bod. Het boek is gebaseerd op de ontwikkeling van kinderen met een reguliere ontwikkeling en de stichting zet zich in voor de kennisoverdracht op ouders van kinderen met het Downsyndroom.

Door tussenkomst van de ervaringsdeskundige lag het aanvankelijk in de bedoeling om persoonlijk de methode over te dragen, maar door het coronavirus is de aanpak vooralsnog aangepast. Via onlinemogelijkheden zal de begeleiding worden gegeven. Op die manier leren de ouders technieken om hun kind verder te kunnen begeleiden. Bijkomend voordeel is dat ouders hierdoor ook inzien dat zij invloed kunnen uitoefenen op de situatie en niet machteloos hoeven toe te kijken. Hierdoor wordt men ook enthousiast als men inziet dat het werkt. Ouders krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen om beter in te spelen op de situatie. Dit zelfvertrouwen heeft goed gewerkt in het geval van Laurens, hij heeft zijn scooterrijbewijs gehaald, vertelt moeder Van Duijl trots. Daarnaast heeft hij geleerd om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. Van Duijl merkt op dat ieder kind zich kan ontwikkelen. De mate van groei is voor iedereen net als in het dagelijks leven, verschillend. Het samenspel tussen kind, ouder en school speelt daarbij een essentiële rol, aldus Van Duijl.

RB

error: Kopiëren mag niet!