Sham Binda ontevreden over aanpak CBvS

“Moederbank communiceert totaal niet met de samenleving”

Het coalitielid Sham Binda (VHP) is van mening dat de CBvS onvoldoende doet om enerzijds de waarde van de SRD te stabiliseren en anderzijds een gezonde bank- en kredietwezen te bewerkstelligen. “Welke concrete actiepunten treft CBvS-governor Maurice Roemer om enige verlichting te brengen voor de samenleving?” Binda zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de CBvS totaal niet communiceert met de samenleving, terwijl dat heel belangrijk is. Sterker nog, het lijkt volgens hem alsof de moederbank zelf met de handen in het haar zit. “De CBvS is de hoogste monetaire autoriteit en heeft een leidende rol, maar toch zien wij van de CBvS geen noemenswaardige inspanningen om de crisis te beteugelen.”

Investeerders blijven weg mede door beleid banken

Binda attendeert dat de vele klachten binnen het bankwezen nog steeds intact zijn. “In feite nemen die klachten alleen maar toe in combinatie met de coronaprotocollen. Zo is het systeem van de Surinaamse banken niet vlot en niet modern genoeg; de snelheid en service laten veel te wensen over. Het neemt bijvoorbeeld nog steeds 3 werkdagen in beslag om lokale overmakingen te verwezenlijken. Om de haverklap worden er aan klanten abrupte onaangename nieuwe regels voorgeschoteld. De spaar- en beleggingsrentes zijn van dien aard dat menigeen het nut van sparen en beleggen niet meer inziet. De kredietrentes zijn torenhoog, waardoor velen de banken niet meer als een financiële partner beschouwen. Het proces om een krediet af te sluiten is tijdrovend. Tal van beperkingen op de eigen bankrekeningen is bij de Surinaamse bank een regulier fenomeen geworden. De frequente melding ‘out of service’ bij de ATM-machines is eveneens iets waar klanten niet vrolijk van worden, alsook een trage afhandeling van betalingen middels POS-apparaten. Uiteraard horen in dit rijtje ook thuis het overleggen van allerlei documenten, het doelwit worden van uitgebreide bevragingen door de bankmedewerkers en de exorbitante bankkosten. We moeten ophouden met de beklemmende regelgeving bij alle banken, want dat stagneert de economie. Mede dankzij zo een bankbeleid blijven investeerders weg”, voegt Binda daaraan toe.

Onvoldoende overleg tussen CBvS en stakeholders

Een burger vertelt aan de krant dat een intake gesprek bij een lokale bank voor het openen van een bankrekening vergelijkbaar was met een gesprek op een politiebureau. “Ik kan u zeggen dat ‘de klant-is-koning’ niet meer van deze tijd is. De bank doet alsof we criminelen zijn en dat kan niet.” Ook de winkeliersvereniging VSW heeft publiekelijk meermalen geklaagd over de werkwijze van banken. Binda vraagt zich af waarom de CBvS niet optreedt. Hij wijst wederom op de woorden van Roemer die enthousiast was dat de valutakoersen niet meer zouden stijgen. Helaas wijst de praktijk anders uit. “De CBvS komt ineens met een kliklijn. Men maakt regels die nooit gaan werken, want iedereen is een potentiële cambio geworden. De CBvS moet overleg plegen met het bedrijfsleven als men richting stabilisatie wil gaan.”

Binda verwacht koersstijging in januari

Binda verwacht dat in januari de wisselkoersen weer zullen stijgen. Als coalitielid sluit hij zijn ogen niet voor de realiteit; niet alleen de CBvS dient zich te verantwoorden, maar ook de regering. De regering heeft namelijk beloofd dat er nieuwe wind zal waaien in Suriname, waarbij er een toestroom zou zijn van investeerders en het diasporakapitaal op gang zou komen. Daarvan is in dit stadium niets merkbaar. Binda blijft erbij dat er breed bediscussieerd moet worden over de maatschappelijke problemen, een gezamenlijke aanpak samen met de stakeholders is het sleutelwoord.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: