Akmos: “Samen voor een gezonde economie”

“Het is nooit gemakkelijk en pijnloos om de economie na een financiële crisis en daarbovenop een pandemie, weer op het juiste spoor te krijgen. Het is een complexe en moeizame exercitie, die van ons allen wijsheid, inzet, begrip en geduld vergt. Laten wij alles in het werkt stellen om dit mooi land tot ontwikkeling te brengen. Zodat generaties na ons kunnen blijven genieten van de inkomsten die wij hebben gegenereerd”, aldus de bedrijfskundige Aditpersad Moensi, die donderdag jongstleden tijdens de jaarafsluiting-vergadering van Akmos (Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemers in Suriname), een voordracht verzorgde.

Evaluatie                                            

Tijdens de vergadering werd het bijna voorbije jaar geëvalueerd en het programma van 2020 summier uit de doeken gedaan. Binnenshuis wordt gewerkt aan de afronding van de rechtspositie van Akmos en het verder institutionaliseren van de associatie. Secretaris Vanessa Nooitmeer deed verslag van de handelingen die in dit verband zijn gepleegd.

Activiteiten verstevigen en verhevigen

Voorzitter Harriepersad Soekhlal: “Er wordt een aanjaagprogramma, een inhaalslag op administratief-organisatorisch gebied gepleegd, om binnen vastgestelde tijd het functioneren van de associatie te verstevigen door de activiteit binnenshuis te verhevigen. Er is een proces aan de gang die de associatie duidelijker en krachtiger moet doen uitkomen in het waarmaken van het ondernemersbelang binnen het economisch en sociaal systeem van Suriname. Om naar behoren te functioneren, wordt nodig geacht om de leden aan te sporen en aan te drijven.”

2020 een woelig jaar

De voordracht van adviseur Moensi hield een terugblik op 2020 en de vooruitzichten voor de Surinaamse economie. “2020 was een woelig jaar vanwege de covid-19 pandemie, de economische crisis, de daling van de monetaire reserves en de gigantische schulden die de huidige regering heeft overgenomen na de verkiezingen van mei 2020.

IMF de beste oplossing

Moensi noemde het IMF de beste oplossing om uit de economische misère te geraken. Dit voornamelijk omdat de impact en de bijwerking van IMF-maatregelen bekend zijn. “Het ligt aan Suriname om de voorbereiding en uitvoering goed te dirigeren. Er zal een breed draagvlak moeten worden gecreëerd voor een succesvolle implementatie. Het IMF-model is een bijzonder bittere pil, maar mits goed aangepakt, zal het de economie ademruimte bieden om duurzaam herstel te bewerkstelligen.”

Olie en gas

“De aanwezigheid van aardolie en gas in Surinaamse wateren en het effect daarvan op het land en bedrijfsleven werden besproken. Om maximaal profijt te trekken uit de aardolie- en gasindustrie is het aangeraden, dat ondernemend Suriname ervoor zorgt dat het lokaal component zwaar weegt. De benodigdheden dienen zoveel als mogelijk lokaal te worden voortgebracht.”

Bauxietindustrie

“De aardolie-en gasvondsten maken het ontginnen en verwerken van de bauxietvelden in West-Suriname interessant. De stappen die door de regering worden gezet om te komen tot een nationale discussie over de verdere ontwikkeling van deze industrie en de besteding van de middelen die daaruit voortvloeien, worden toegejuicht.”

Wetgeving

“Er werd aandacht gevraagd voor buitenlandse investeringen. De wetgeving zal maatregelen moeten treffen en duidelijkere taal spreken. Algemene regels zijn nodig. Een standaardmineralenovereenkomst is essentieel. Hindernissen als rechtszaken die een eeuwigheid duren, maken Suriname onaantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. Een oplossing voor dit ongerief zou het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) kunnen zijn.”

Verdrag van New York 1985

“Het SAI vervangt de procedure voor de overheidsrechter. Een vonnis wordt vaak sneller gewezen dan in een procedure voor de overheidsrechter. Internationaal bezien is een arbitraal vonnis gemakkelijker ten uitvoer te leggen dan een vonnis van de overheidsrechter. Helaas is Suriname het enige land in Zuid-Amerika dat geen partij is in het ‘Verdrag van New York 1958’. Aan de gewezen Akmos-voorzitter, nu DNA-lid, werd gevraagd het daarheen te leiden. De aangesprokene knikte instemmend.

Investeren in het buitenland

De spreker brak een lans voor het privatiseren van niet-strategische overheidsbedrijven. De Akmos werd gewezen op het opzetten van bedrijven in onder andere Guyana en Frans-Guyana, die ondernemend Suriname een andere dimensie geven. Enkele bedrijven en personen zijn daartoe al overgaan, of staan op het punt die stap te zetten. Deze ontwikkeling valt toe te juichen. Het is een positieve ontwikkeling. Guyana komt economisch op gang. Frans-Guyana zal de komende 3 jaar een miljard Euro investeren in ontwikkelingsprojecten. Suriname kan daar wederzijds voordeel uit halen.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: