Korps Suriname Verkeersvrijwilligers vestigt aandacht op kwetsbaarheid bromfietsers

“Zij behoren tot de grootste groep verkeersdoden”

Om de veiligheid van bromfietsers in het verkeer te vergroten en de aandacht op deze groep beter te vestigen, deelde het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) dinsdag 100 verkeershesjes uit. Hiermee wil de organisatie de zichtbaarheid en veiligheid van bromfietsers vooral in de avonduren vergroten. Bromfietsers worden vanwege hun kleinere omvang in het verkeer gerekend tot een kwetsbare groep. Reflecterende vestjes kunnen helpen in de avonduren om de veiligheid te vergroten, laat Kaajal Tedjai weten namens het KSV. Slechte verlichting van bepaalde wegen en het ontbreken van verlichting op de bromfietsen zelf vergroten het risico voor deze groep weggebruikers. Met hulp van de politie werden de bromfietsers aan de kant gevraagd om deel te nemen aan een enquête en voor het in ontvangst nemen van een veiligheidsvest. Bromfietsers vinden dat over het algemeen geen rekening met hun veiligheid in het verkeer wordt gehouden, bleek uit de enquête. Er wordt vaak geen voorrang aan hen verleend, maakten de deelnemers duidelijk. Uit data van het aantal verkeersslachtoffers blijkt dat de bromfietsers steeds het hoogste aantal hebben van verkeersdoden en slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van de medische registratie op de Spoedeisende Hulp tot en met 1 november. Van de 2644 geregistreerde verkeersslachtoffers zijn er 1288 bromfietsers en motorfietsers. Maar liefst 103 fietsers en 215 voetgangers behoren ook tot de slachtoffers. Vorig jaar bleek ook al dat de bromfietsers zwaar getroffen worden, maar liefst 23 personen verloren in 2019 het leven.   

Een werkgroep, geïnstalleerd door een vertegenwoordiger van het KSV, en een van het ministerie van Openbare Werken (OW) hebben 3 aandachtspunten geïntroduceerd. Via educatie, innovatie en handhaving wil men de verkeersdeelnemers zoveel mogelijk bewustmaken over het bereiken van meer veiligheid in het verkeer. Tedjai noemt het hebben van gescheiden rijbanen als een van de verbeterpunten. Dit valt onder een van de innovatieve zaken, waar wij in Suriname nog aan moeten werken. “Alleen door samenwerking met de actoren kunnen wij het doel van verantwoord en veilig verkeer bereiken”, besluit Tedjai. 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: